URE: potrzebny krok w kierunku europejskiego rynku energii

URE: potrzebny krok w kierunku europejskiego rynku energii
Fot. Red Junasun, flickr cc

Regulatorzy rynków energii z Austrii, Niemiec, Polski, Czech, Słowacji, Rumunii i Węgier wezwali do zainicjowania przejściowego projektu mającego na celu utworzenie wspólnego rynku dnia następnego.

Jak informuje Urząd Regulacji Energetyki, w ramach wdrażania rozwiązań zmierzających do stworzenia europejskiego jednolitego rynku energii elektrycznej organy regulacyjne Austrii, Niemiec, Polski i tzw. projektu 4M MC- Czech, Słowacji, Rumunii i Węgier, wezwały krajowych operatorów systemów przesyłowych elektroenergetycznych (OSP) i wyznaczonych operatorów rynku energii elektrycznej (NEMO) do zainicjowania przejściowego projektu łączącego rynki dnia następnego tych krajów.

URE podaje, że projekt zakłada tymczasowe stosowanie metody wyznaczania zdolności przesyłowych netto (NTC) do czasu wdrożenia docelowej metody wyznaczania zdolności przesyłowych w oparciu o podejście flow-based (FBA) w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych w tzw. regionie Core obejmującym m.in. polskie połączenia synchroniczne z Czechami, Słowacją i Niemcami.

REKLAMA

Urząd Regulacji Energetyki dodaje, że potencjalna implementacja projektowanego rozwiązania mogłaby ułatwić stopniową integrację całego regionu Core w ramach jednolitego łączenia rynków dnia następnego. Podstawowym warunkiem jest jednak brak związanych z nią opóźnień w realizacji obowiązków wynikających z będących w mocy przepisów prawa unijnego, w tym w rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi.

Dalsze informacje związane z postępami w pracach nad rozwojem projektu mają być na bieżąco przekazywane przez właściwych OSP i NEMO.

Rynek dnia następnego

REKLAMA

W Polsce rynek dnia następnego (RDN) funkcjonuje od połowy 2000 roku i jest fizycznym rynkiem spot dla energii elektrycznej. RDN to pierwszy uruchomiony rynek w historii Towarowej Giełdy Energii.

Rynek Dnia Następnego na TGE składa się z 24 godzinowych rynków, na których notowane są po jednym rodzaju kontraktu godzinowego. Dodatkowo na rynku RDN notowane są 3 kontrakty blokowe (BASE – kontrakt z dostawą 1 MWh w każdej godzinie doby; PEAK – kontrakt z dostawą 1 MWh energii w każdej godzinie szczytu 7:00 -22:00; a także Offpeak – kontrakt z dostawą 1 MWh energii w godzinach doliny zapotrzebowania 0:00-7:00 i 22:00-24:00).

Towarowa Giełda Energii oferuje również uczestnikom RDN zgłaszanie i rozliczanie transakcji pozasesyjnych w oparciu o standardowe kontrakty notowane na sesji giełdowej RDN.

Obrót na RDN prowadzony jest z dokładnością do 0,01 zł/MWh. Minimalny wolumen w zleceniu wynosi 0,1 MWh. Notowania odbywają się codziennie, również w dni świąteczne.

Sesja dla kontraktów godzinowych prowadzona jest w dwóch systemach notujących – w systemie kursu jednolitego (fixing) i systemie notowań ciągłych. Dla kontraktów blokowych sesja odbywa się wyłącznie w systemie notowań ciągłych.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.