Jak zwiększyć elastyczność polskiej energetyki?

Jak zwiększyć elastyczność polskiej energetyki?
Dr Joanna Maćkowiak-Pandera, prezes Forum Energii

Polski system elektroenergetyczny jest niedostatecznie elastyczny i nieprzygotowany na zmiany zachodzące na rynku energiioceniają eksperci think-tanku Forum Energii, rekomendując m.in. uaktywnienie odbiorców energii oraz zwiększenie udziału generacji z odnawialnych źródeł energii, które mogą zostać również wykorzystane do świadczenia usług regulacyjnych.

Forum Energii wskazuje w raporcie „Elastyczność krajowego systemu elektroenergetycznego. Diagnoza, potencjał, rozwiązania”, że o bezpieczeństwie energetycznym i efektywności ekonomicznej systemu energetycznego zdecyduje przede wszystkim jego elastyczność. Tymczasem polski system elektroenergetyczny jest niedostatecznie elastyczny, ceny energii rosną i trudno będzie nam osiągnąć cele redukcji emisji CO2.

Trwa gorąca dyskusja na temat budowy nowych źródeł wytwórczych i cen prądu. Nie zauważamy, jak szybko zmienia się energetyka. Jesteśmy w zupełnie innym punkcie niż 5 lat temu. Nowe technologie dają nowe możliwości. Kluczowe dla obniżenia kosztów funkcjonowania systemu energetycznego, ograniczenia emisji i poprawy bezpieczeństwa dostaw prądu jest zwiększenie elastyczności systemu energetycznego. Digitalizacja, OZE, magazyny energii, sieci, ciepłownictwo i elektromobilność będą tworzyły system energetyczny przyszłości. Już teraz te technologie dają ogromne możliwości zwiększenia efektywności funkcjonowania systemu energetycznego – komentuje dr Joanna Maćkowiak-Pandera, szefowa Forum Energii.

REKLAMA

Wśród rekomendowanych działań mających służyć zwiększeniu elastyczności krajowego systemu elektroenergetycznego Forum Energii wymienia zwiększenie roli odbiorców energii, zwiększenie elastyczności elektrowni węglowych czy udział generacji OZE w regulacji krajowego systemu elektroenergetycznego.

Ze względu na spadające koszty energii odnawialnej oraz przyjęte w 2018 r. cele zwiększenia udziału do 32 proc. w 2030 r. w Unii Europejskiej, efektywna kosztowo i niezawodna technicznie integracja OZE staje się pilną potrzebą i strategicznym wyzwaniem – oceniają eksperci Forum Energii.

Forum Energii wymienia ponadto wśród postulowanych działań zwiększenie udziału ciepłownictwa w bilansowaniu krajowego systemu elektroenergetycznego, uwzględnienie przyszłego potencjału elektromobilności, rozwój usług regulacyjnych na poziomie sieci dystrybucyjnej, a także reformę rynku energii poprzez wprowadzenie rynku lokalizacyjnego.

REKLAMA

Think-tank wskazuje w tym kontekście, że należy przeprowadzić reformę rynku energii, której zadaniem będzie dostarczenie bodźców ekonomicznych podmiotom mogącym zaoferować elastyczność pracy. Ceny energii powinny odzwierciedlać realne zapotrzebowanie na energię elektryczną, co oznacza, że przy nadpodaży energii powinna być ona tańsza, a przy niedoborze droższa. Rynek powinien wysyłać właściwe sygnały cenowe do odbiorców i wytwórców energii.

Celem takiej reformy powinno być zwiększenie elastyczności cenowej. Ceny energii elektrycznej powinny odzwierciedlać realne zapotrzebowanie – wskazuje Forum Energii, nawiązując do koncepcji rynku węzłowego forsowanej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Zmiany proponowane przez Forum Energii, oprócz obniżenia kosztów funkcjonowania elektroenergetyki i poprawy jakości oraz niezawodności dostaw energii elektrycznej, mają przyczynić się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń przez system elektroenergetyczny.

Elastyczność systemu elektroenergetycznego to zdolność do bilansowania podaży i popytu na energię elektryczną w różnych przedziałach czasowych od ultrakrótkich, trwających poniżej sekundy, do długoterminowych, wieloletnich. Jest to warunek konieczny do zapewnienia bezpieczeństwa, niezawodności i jakości dostaw energii elektrycznej. Konsekwentnie planowana i wdrażana poprawa elastyczności zwiększy w krótkiej perspektywie bezpieczeństwo pracy systemu i bezpieczeństwo dostaw energii, a w dłuższej zmniejszy koszty – mówi mgr inż. Bogdan Czarnecki z Instytutu Energetyki Oddział Gdańsk, jeden z autorów analizy przygotowanej dla Forum Energii.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.