W Tomaszowie Mazowieckim rusza odwiert pod geotermię

W Tomaszowie Mazowieckim rusza odwiert  pod geotermię
Fot. UM Tomaszów Mazowiecki

Rozpoczęto prace pod odwiert geotermalny mający powstać w Tomaszowie Mazowieckim. To jeden z projektów w obszarze energetyki geotermalnej dofinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jak poinformował urząd miasta w Tomaszowie Mazowieckim, w pierwszym etapie Przedsiębiorstwo Budowy Kopaln PeBeKa S.A. – wykonawca inwestycji – dokona utwardzenia terenu wiertni na tomaszowskich Błoniach. Następnie odbędzie się montaż urządzenia wiertniczego i rozpoczęcie wiercenia próbnego odwiertu o głębokości około 2 km. W trakcie prowadzonych prac wiertniczych wykonane zostaną badania hydrogeologiczne, dzięki którym zostaną pozyskane informacje nt. temperatury wody, wydajności źródła i mineralizacji. 

Uzyskane z geotermii ciepło ma być wykorzystywane w miejskiej sieci ciepłowniczej, do której podłączone są zarówno obiekty użyteczności publicznej jaki i budynki mieszkalne. Być może woda zostanie również przeznaczana do celów rekreacyjnych.

REKLAMA

W listopadzie 2018 roku prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko podpisał umowę z wykonawcą prac. Do magistratu wpłynęły trzy oferty, a najkorzystniejszą złożyło Przedsiębiorstwo Budowy Kopaln PeBeKa S.A., które jest częścią grupy KGHM Polska Miedź S.A. Umowa opiewa na kwotę 15,238 mln zł.

Miasto pozyskało na ten cel 100 proc. dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dofinansowanie dla tego projektu pochodzi z programu priorytetowego NFOŚiGW „Geologia i górnictwo”, część 1) „Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych”.

REKLAMA

Jak informuje NFOŚiGW, przyznane kwoty dotacji na projekty geotermalne będą pokrywały do 100 proc. kosztów kwalifikowanych dla przedsięwzięć realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz do 50 proc. kosztów kwalifikowanych dla przedsięwzięć realizowanych przez inne podmioty. Intensywność może być podwyższona o 10 punktów proc. dla średnich przedsiębiorstw, a dla małych i mikroprzedsiębiorstw o 20 pkt proc.

Wcześniej w ramach tego programu NFOŚIGW podpisał umowy na wykonanie odwiertu geotermalnego także w gminach Sochaczew (dofinansowanie 10,43 mln zł), Sieradz (10,59 mln zł), Koło (22,15 mln zł), Szaflary (44,93 mln zł) i Lądek-Zdrój (18,78 mln zł). Najgłębszy odwiert zostanie zrealizowany w gminie Szaflary (5300 m), a najpłytszy w gminie Sochaczew (1400 m).

To nie jedyny nabór w NFOŚiGW w zakresie geotermii. Fundusz zakończył także unijne postępowanie konkursowe numer POIiŚ/1.1.1/1/2016 dla poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Alokacja w tym przypadku wyniosła 210 mln zł.

Poziom dofinansowania tych przedsięwzięć kształtuje się na poziomie do 85 proc. kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem przepisów o pomocy publicznej. Łączna wartość wsparcia ze środków publicznych (ze wszystkich źródeł) dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt nie może przekraczać 15 mln euro.

Ponadto do końca listopada ub.r. w Narodowym Funduszu trwał jeszcze nabór wniosków na przedsięwzięcia z zakresu poznania budowy geologicznej kraju oraz gospodarki zasobami złóż kopalin i wód podziemnych, w którym do rozdysponowania jest łącznie 250 mln zł (200 mln zł to dotacje, a 50 mln zł pożyczki).

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.