„Energia Plus” i „Ciepłownictwo powiatowe”. Nowe programy NFOŚiGW

„Energia Plus” i „Ciepłownictwo powiatowe”. Nowe programy NFOŚiGW
Gramwzielone.pl (C)

Programy „Energia Plus” z budżetem 4 mld zł oraz „Ciepłownictwo powiatowe” z budżetem 500 mln zł to dwie nowe propozycje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pierwszy nabór wniosków o dotacje i pożyczki na projekty z zakresu poprawy jakości powietrza ruszy już 1 marca i potrwa do 20 grudnia br.

Jak informuje NFOŚiGW, programy „Energia Plus” i „Ciepłownictwo powiatowe” skupiają się na wsparciu dla przedsięwzięć z zakresu ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery – zarówno związanych ze źródłami spalania paliw jak i pozostałej działalności przemysłowej, zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej, nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej, modernizacji lub rozbudowy sieci ciepłowniczych oraz energetycznego wykorzystania zasobów geotermalnych.

Nasza nowa oferta stanowi kontynuację kompleksowego wsparcia oferowanego przez Narodowy Fundusz dla przemysłu, ale także otwarcie się na potrzeby „Polski powiatowej” i dostarczenie finansowania do sektora lokalnych spółek ciepłowniczych, które przez lata były zapomniane, a posiadają wielki potencjał wsparcia w zakresie poprawy jakości powietrza i olbrzymie potrzeby inwestycyjne – mówi wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski.

REKLAMA

Energia Plus

Beneficjentami programu priorytetowego „Energia Plus” mogą być przedsiębiorcy, dla których przewidziano pożyczki preferencyjne – w szczególnych przypadkach z możliwością umorzenia – oraz pożyczki na zasadach rynkowych, a także dotacje, ale tylko dla technologii ORC. Całkowity budżet tego instrumentu finansowego to 4 mld zł.

Wsparcie bezzwrotne będzie oferowane wyłącznie dla przedsięwzięć wykorzystujących do produkcji energii elektrycznej technologię ORC w ramach ciepłowni, elektrociepłowni czy elektrowni geotermalnych, a poziom dotacji może wynieść do 50 proc.

Pożyczki preferencyjne wyniosą  od 1 do 300 mln zł z oprocentowaniem na poziomie WIBOR 3M + 50 pb, ale nie mniej niż 2 proc. w skali roku. Oferowane pożyczki mogą być częściowo umorzone dla przedsięwzięć zakładających zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych oraz ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery dla źródeł spalania paliw o mocach 1 MW – 50 MW. Umorzenie może wynieść maksymalnie 10 proc. udzielonej pożyczki.

Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat lub nie dłuższy niż 20 lat dla zakresu dotyczącego nowych źródeł ciepła w przypadku, gdy przedsięwzięcie służy utrzymaniu lub uzyskaniu przez system ciepłowniczy warunków „efektywnego systemu ciepłowniczego”, a co najmniej 30 proc. strumienia wytwarzanego ciepła wykorzystywano jest na cele komunalno-bytowe.

Oferowane będą również pożyczki na zasadach rynkowych. Ta oferta – jak informuje NFOŚiGW – będzie skierowana do tych podmiotów, które nie mogą uzyskać pomocy publicznej są natomiast zdecydowane lub prawnie zobligowane do realizacjo inwestycji zmniejszających ich negatywne oddziaływanie na środowisko.

Nabór wniosków w programie „Energia Plus” będzie prowadzony od 1 marca do 20 grudnia 2019 r. Kwota alokacji w ramach tego naboru wyniesie 2,251 mld zł.

Jak stwierdza NFOŚiGW, „Energia Plus” to program, który odpowiada zidentyfikowanym potrzebom rynkowym polskiego przemysłu, wynikającym z przepisów prawa, zaostrzających się norm emisyjnych oraz ogólnych potrzeb związanych z rozwojem działalności biznesowej z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

REKLAMA

Ciepłownictwo powiatowe

Z kolei program priorytetowy „Ciepłownictwo powiatowe” jest skierowany do przedsiębiorców produkujących energię cieplną na cele komunalno-bytowe, których większościowym udziałowcem jest jednostka samorządu terytorialnego, posiadająca min. 70 proc. udziałów. Jednocześnie warunek to całkowita moc cieplna zamówiona systemu ciepłowniczego na poziomie nie więcej niż 50 MW.

Całkowity budżet programu „Ciepłownictwo powiatowe” wyniesie 500 mln zł, z czego 350 mln zł przeznaczone jest na zwrotne formy finansowania, a 150 mln zł na wsparcie bezzwrotne.

Dotacje wyniosą co do zasady do 30 proc., a w przypadku przedsięwzięć wykorzystujących do produkcji energii elektrycznej technologię ORC (w ramach ciepłowni/ elektrociepłowni/ elektrowni geotermalnych) poziom dotacji może wynieść do 50 proc.

Pożyczki preferencyjne będą przyznawane w wysokości od 1 do 300 mln zł z oprocentowaniem na poziomie WIBOR 3M + 50 pb, ale nie mniej niż 2 proc. w skali roku.

W sytuacji pozyskania dotacji finansowanie w formie pożyczki będzie obligatoryjne, stanowiąc uzupełnienie do 100 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Pożyczki mogą być częściowo umorzone, maksymalnie 10 proc. udzielonej pożyczki do 5 mln zł. Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 20 lat.

Kolejna możliwość to pożyczki udzielane na zasadach rynkowych. Ta oferta ma być skierowana do tych beneficjentów, którzy nie mogą uzyskać pomocy publicznej, są natomiast zdecydowani lub prawnie zobligowani do realizacji przedsięwzięć zmniejszających ich negatywne oddziaływanie na środowisko.

Według NFOŚiGW ten program będzie stanowić kompleksowy instrument wsparcia odpowiadający zidentyfikowanym potrzebom związanym z ograniczaniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonej działalności oraz dostosowywania do zaostrzających się norm emisyjnych polskiego sektora ciepłownictwa na szczeblu powiatowym.

Nabór wniosków w programie „Ciepłownictwo powiatowe” będzie prowadzony od 1 marca do 20 grudnia 2019 r.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.