Nowelizacja Prawa Energetycznego zablokowana

Nowelizacja Prawa Energetycznego zablokowana
Vestas press

Nowelizacja Prawa Energetycznego zawierająca m.in. nowe regulacje dla rynku energetyki odnawialnej według zamierzeń posłów {więcej}PO miała zostać przyjęta przez parlament w błyskawicznym trybie, co miało oddalić Polskę od unijnej kary za nieimplementowanie na czas do polskiego prawa odpowiednich przepisów znajdujących się w unijnych dyrektywach energetycznych, w tym w dyrektywie o odnawialnych źródłach energii.

Projekt nowelizacji Prawa Energetycznego został zgłoszony przez posłów PO pod koniec ubiegłego miesiąca i miał być szybko przyjęty przez parlament. Tymczasem, jak okazało się wczoraj podczas pierwszych prac nad projektem nowelizacji w Sejmie, nowelizacja nie ma poparcia większości posłów, a wiele partii opowiedziało się przeciwko jej procedowaniu w parlamencie. Zdaniem części posłów, prace nad nowelizacją Prawa Energetycznego zawierającą elementy przygotowywanego przez Ministerstwo Gospodarki trójpaku energetycznego, czyli nowej wersji Prawa Energetycznego, Prawa Gazowego oraz ustawy o OZE, oraz jednoczesne prace nad przyjęciem pełnego „trójpaku” nie mają sensu i powinno pracować się wyłącznie nad nowymi ustawami.

REKLAMA

Za rezygnacją z prac nad nowelizacją Prawa Energetycznego opowiedziała się wczoraj również Rada Ministrów.

REKLAMA

Zablokowanie prac nad nowelizacją Prawa Energetycznego przygotowaną przez posłów PO lub – jak informuje dzisiaj cire.pl – w rzeczywistości przez sam resort gospodarki – może wywrzeć dodatkową presję właśnie na Ministerstwo Gospodarki i skłonić je do przyspieszenia prac nad ustawami energetycznymi, w tym nad ustawą o energii odnawialnej, której drugi projekt MG miało pokazać do końca czerwca. Tymczasem – według cire.pl – projekt ustawy o OZE nie trafił jeszcze do uzgodnień międzyresortowych. Resort gospodarki utrzymuje, że ustawa o OZE wejdzie w życie na początku 2013 roku. Do tego czasu jednak sprawę przeciwko Polsce za niewdrożenie zapisów dyrektywy o OZE może rozpocząć Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 
gramwzielone.pl