ZE PAK planuje inwestycje w OZE i magazyny energii

ZE PAK planuje inwestycje w OZE i magazyny energii
Zygmunt Solorz-Żak. Fot. Facebook

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin poinformował o zamiarze włączenia się w transformację energetyczną regionu Wielkopolski, gdzie znajdują się jego aktywa. Plan ZE PAK zakłada m.in. inwestycje w źrodła odnawialne i magazyny energii.

Kontrolowana przez Zygmunta Solorza spółka zapewnia, że w swojej strategii rozwoju chce, aby jej udział w transformacji Wielkopolski, w tym należących do niej terenów, „był nie tylko deklaratywny, ale aby w ślad za deklaracjami poszły również konkretne pomysły i propozycje projektów inwestycyjnych, których charakter pozwala wpisać się w ideę transformacji energetycznej  regionu”.

Wśród rozważanych projektów inwestycyjnych ZE PAK wymienia budowę farm fotowoltaicznych i wiatrowych na rekultywowanych terenach Grupy, przystosowanie części instalacji węglowych do spalania biomasy, a także plany budowy centrum logistycznego wraz z zabudową paneli fotowoltaicznych na dachach.

REKLAMA

ZE PAK ma ponadto rozważać budowę magazynu energii dla potrzeb OZE powstających w ramach Grupy, budowę magazynu ciepła dla potrzeb ogrzewania Konina, a także infrastruktury do wytwarzania, magazynowania oraz dystrybucji wodoru.

Spółka sygnalizuje ponadto rozpoczęcie działalności polegającej na „wytwarzaniu elementów do montażu oraz montaż instalacji fotowoltaicznych”.

ZE PAK zaznacza, że wymienione projekty „są na różnych etapach opracowywania koncepcji, jednak ich powodzenie może przyczynić się do realizacji idei sprawiedliwej transformacji Regionu Wielkopolski Wschodniej, z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju i poszanowaniem strony społecznej”.

Pod koniec ubiegłego roku koncern energetyczny kontrolowany przez jednego z najbogatszych Polaków ogłosił plany budowy ogromnej elektrowni fotowoltaicznej, informując o zgodzie rady nadzorczej na realizację inwestycji polegającej na budowie farmy PV o przewidywanej mocy około 70 MWp, która miałaby powstać na zrekultywowanych terenach uprzednio eksploatowanych górniczo, na obszarze około 110 hektarów, na terenie gminy Brudzew w powiecie tureckim.

REKLAMA

W komunikacie ZE-PAK podano, że przewidywany czas realizacji inwestycji wyniesie około 24 miesiące łącznie z okresem przedinwestycyjnym, zakładającym projektowanie czy uzyskanie decyzji administracyjnych, a koszt całego projektu wraz z budową infrastruktury do wyprowadzenia mocy miałby wynieść około 200 mln zł.

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA to obecnie drugi największy krajowy producent energii elektrycznej otrzymywanej z węgla brunatnego, a jednocześnie jeden z najbardziej emisyjnych koncernów energetycznych w Europie.

ZE-PAK został sklasyfikowany w wydanym w ubiegłym roku raporcie firmy Sandbag jako dziewiąty w Europie koncern energetyczny pod względem emitowanych zanieczyszczeń.

Sandbag policzył, że ZE PAK odpowiada jednocześnie za najwyższy wśród europejskich koncernów koszt opieki zdrowotnej w przeliczeniu na MWh produkowanej energii.

W przypadku koncernu kontrolowanego przez Zygmunta Solorza ten koszt w 2016 r. miał wynosić 106 euro/MWh. Tymczasem w przypadku pierwszego na liście największych trucicieli pod względem łącznych emisji – niemieckiego koncernu RWE – miało to być o ponad połowę mniej – 48 EUR/MWh.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o