PSE rozstrzygnął przetarg na DSR w wersji „light”

PSE rozstrzygnął przetarg na DSR w wersji "light"
Fot. net-efekt, flickr cc

Polskie Sieci Elektroenergetyczna rozstrzygnęły postępowanie na zakup usługi redukcji popytu na żądanie w programie bieżącym uproszczonym (DSR PBU). Zaakceptowano wszystkie złożone oferty.

W wyniku przetargu rozstrzygniętego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, usługa DSR PBU będzie świadczona w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2019 r. przez pięciu wykonawców – Enspirion Sp. z o.o., Tauron Polska Energia S.A., Enea S.A., Enel X Polska Sp. z o.o. oraz Lerta Sp. z o.o.

Jak informuje PSE, usługa DSR PBU jest skierowana głównie do średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw podlegających ograniczeniom w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, które za pośrednictwem agregatorów, mogą uzyskać dodatkowy przychód z redukcji lub przesunięcia zapotrzebowania na moc.

REKLAMA

Warunkiem złożenia oferty w postępowaniu było posiadanie przez odbiorcę lub dysponowanie przez agregatora zdolnością przesunięcia lub redukcji zapotrzebowania energii elektrycznej o łącznej wysokości 1 MW mocy redukcji lub więcej.

Jak tłumaczy PSE, nowy program ma skutkować zwiększeniem dostępnego potencjału DSR poprzez zachęcenie do udziału w tym mechanizmie kolejnych odbiorców dzięki uwzględnionym uproszczeniom.

Nowości to m.in. uproszczenie zasad rozliczeń (jedna metoda wyznaczania profilu bazowego) oraz zniesienie kar umownych za niewykonanie usługi.

W Programie Bieżącym Uproszonym zaplanowano wykorzystanie wyłącznie jednej metody wyznaczania poziomu odniesienia (baseline) do wyliczenia wielkości wykonanej redukcji (metoda historyczna), a także brakuje w nim produktu tzw. przerywanego typu „P”.

Proponuje się też uproszczenie procesu certyfikacji podmiotów mających brać udział w świadczeniu redukcji, a ponadto nie przewidziano kar za niewykonanie redukcji na zadeklarowanym poziomie.

REKLAMA

Przeniesiono również proces aktywacji z godzin wieczornych na godziny poranne doby poprzedzającej dobę redukcji – dzięki temu okres od aktywacji do realizacji redukcji jest dłuższy, co daje wykonawcom więcej czasu na przygotowanie się do jej przeprowadzenia.

PSE zaznacza, że najważniejszą zmianą w stosunku do poprzednich działań w ramach DSR jest wprowadzenie procesu certyfikacji na masową skalę bez konieczności, jak do tej pory, składania wniosku przez odbiorcę.

Dodatkowo PSE wprowadziły w DSR PBU parametr lokalizacyjny (możliwość użycia programu w podziale na obszary kraju) oraz zmniejszyły dolną granicę oferowanej mocy redukcji do 1MW.

Tak jak w przypadku dotychczasowych programów w ramach usługi DSR, w PBU odbiorcy energii otrzymają wynagrodzenie za zredukowanie swojego zużycia energii na wezwanie OSP.

Dwa tygodnie temu Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłosiły trzy przetargi na świadczenie usług z zakresu redukcji zapotrzebowania na moc na żądanie w ramach tzw. Programu Bieżącego oraz dwóch Programów Gwarantowanych – jednego dla wydzielonych obszarów, a drugiego dla całego kraju.

Więcej na ten temat w artykule: Kolejne przetargi na DSR.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.