Zobacz ostateczny projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii

Zobacz ostateczny projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii
FriendsOfEurope, flickr cc-by-2.0

{więcej} Ministerstwo Gospodarki zaprezentowało dzisiaj ostateczny projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Po zakończeniu prac nad projektem ustawy przez resort gospodarki zostanie on skierowany do Komitetu Stałego Rady Ministrów, a następnie do parlamentu. Zgodnie z założeniami Ministerstwa Gospodarki, ustawa ma wejść w życie z początkiem przyszłego roku. Poniżej prezentujemy komunikat MG dot. dzisiejszej konferencji, na której poinformowano o sfinalizowaniu prac nad projektem ustawy, a poniżej – projekt ustawy w wersji PDF. 

KOMUNIKAT MINISTERSTWA GOSPODARKI

REKLAMA

– MG przeanalizowało wszystkie uwagi do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), zgłoszone podczas konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie dodatkowych konsultacji międzyresortowych, aby nadać nowemu prawu ostateczny kształt –powiedział wiceminister Mieczysław Kasprzak podczas konferencji prasowej. Prezentacja projektu ustawy o OZE odbyła się 27 lipca 2012 r. w MG.

W opinii wiceministra Kasprzaka, dzięki zaproponowanym przez MG rozwiązaniom już w 2020 r. ponad 15,5 proc. energii końcowej w Polsce będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych. – Filarami zwiększenia udziału OZE będą systemy wsparcia nowoczesnych technologii, rozwój mikroźródeł oraz efektywne wykorzystanie biomasy – powiedział. Ważnym elementem projektu jest wprowadzenie tzw. sprzedawcy z urzędu, który będzie zobowiązany do odbioru zielonej energii po ustalonej i waloryzowanej cenie. –  System wsparcia dla poszczególnych instalacji będzie obowiązywać przez 15 lat od ich oddania do użytkowania, z wyjątkiem technologii współspalania, które otrzyma jedynie 5-letnią gwarancję pomocy finansowej – powiedział dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej MG Janusz Pilitowski.

REKLAMA

Dodał, że nowe przepisy zniosą wsparcie dla zamortyzowanych już instalacji, głównie starych elektrowni wodnych. – Nowością projektowanego systemu promocji OZE są ułatwienia dla podmiotów produkujących energię we własnych mikro– i małych instalacjach –podkreślił dyrektor Pilitowski. W projekcie znalazła się również propozycja cen gwarantowanych oraz zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.  – Chcemy również wprowadzić uproszczoną procedurę przyłączania takich instalacji do sieci – zaznaczył.

Istotną częścią projektu są rozwiązania promujące efektywne wykorzystanie biomasy. – Są to m.in. preferencje podatkowe na zakup biomasy oraz małych kotłów do jej spalania –wymienił dyrektor Pilitowski. Dodał, że MG planuje również ograniczyć, a docelowo zlikwidować do 2020 r. wsparcie dla technologii współspalania. W trakcie konsultacji projektu odbyło się 8 konferencji uzgodnieniowych z przedstawicielami ministerstw i urzędów centralnych, podczas których omówiono ok. 500 uwag zgłoszonych przez te instytucje. Z kolei podczas konsultacji społecznych projektu wzięto pod uwagę blisko 2,5 tys. uwag, które napłynęły od ok. 300 zainteresowanych ustawą inwestorów i stowarzyszeń branżowych.

Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii wchodzi w skład pakietu ustaw energetycznych (prawo gazowe, prawo energetyczne, ustawa o OZE), które przygotowywane są w Ministerstwie Gospodarki. Po zakończeniu prac nad ustawami cały pakiet trafi pod obrady Komitetu do spraw Europejskich (KSE),  Komitetu Stałego Rady Ministrów (KRM) i ostatecznie do zaakceptowania przez Radę Ministrów. Następnie zostanie skierowany do prac parlamentarnych.


Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii z 26 lipca 2012 r. [PDF]

źródło: Ministerstwo Gospodarki, red. gramwzielone.pl