Przełomowe polsko-niemieckie Forum Energetyczne dot. OZE już we wrześniu

Przełomowe polsko-niemieckie Forum Energetyczne dot. OZE już we wrześniu
Clearly Ambiguous, flickr cc-by-2.0

{więcej}Zbliża się trzecia edycja jednego z najważniejszych wydarzeń wymiany praktyk w dziedzinie energetyki – Polsko-Niemieckie Forum Energetyczne w Ostritz (Saksonia). Specjaliści z Polski i Niemiec zastanowią się m.in. nad możliwościami odnawialnych źródeł energii i nowatorskich rozwiązań w dziedzinie inteligentnych sieci elektroenergetycznych.

Wrześniowe Forum Energetyczne odbędzie się pod hasłem „Bezkonfliktowe opłacalne projekty OZE i ich wpływ na rozwój gmin. Porównanie sytuacji w Polsce i w Niemczech”. Patronat nad tym prestiżowym wydarzeniem objęło m.in. Saksońskie Ministerstwo Ochrony Środowiska, Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie i Ambasada RP w Berlinie. – W ciągu trzech lat Forum uzyskało miano jednego z ważniejszych pól wymiany doświadczeń z dziedziny energetyki pomiędzy stroną polską i niemiecką. Co roku staramy się dostosowywać harmonogram do aktualnych założeń i najnowszych tendencji rynkowych w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, które w ostatnich latach stały się priorytetowym założeniem polskiej polityki – mówi Janisław Muszyński, prezes Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego i jeden z inicjatorów spotkania.

Dwudniowy program to aż pięć sesji tematycznych, które poświęcone będą zagadnieniom związanym z odnawialnymi źródłami (OZE) oraz wprowadzaniem wyprodukowanej z nich energii na rynek. W kontekście polsko-niemieckim porównane zostaną różne rodzaje źródeł energii oraz potrzebne im okresy wsparcia. Jednym z tematów będzie również znaczenie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych dla rozwoju gmin i regionu oraz możliwości wykorzystania planowania do uniknięcia konfliktów lokalnych. Ostatnim z zagadnień tegorocznego spotkania będzie temat przyłączania odnawialnych źródeł energii do sieci oraz zwiększanie potencjału przez działania z obszaru inteligentnych sieci elektroenergetycznych (Smart Grids).

REKLAMA

W trakcie Forum przedstawione zostaną także studia przypadków związane z energetyką rozproszoną oraz wyniki pionierskiego projektu badawczego dotyczącego energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych w Polsce i Niemczech, nad którym pracuje obecnie zespół DFRR i DREBERIS.

REKLAMA

Co ciekawe, miasto, które od trzech lat gości uczestników Forum, nie zostało wybrane przypadkowo. – Ostritz napawa dumą całe Niemcy. Tutaj teoria spotyka się z praktyką. Za pomocą kolektorów słonecznych, wiatraków i spalani biomasy udało się tu w pełni wdrożyć system unikalnego wykorzystywania ekologicznych i odnawialnych źródeł energii – podkreśla Markus Reichel, prezes DREBERIS, jeden z organizatorów Forum.

Referentami tegorocznego spotkania są m.in. Mariusz Radziszewski, Naczelnik Wydziału w Departamencie Energetyki Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki RP; Henning Heidemanns, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Spraw Europejskich Landu Brandenburgia; Grzegorz Wiśniewski, Prezes Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej; Piotr Woźniak, Główny Geolog Kraju; dr Wolfgang Daniels, Prezes Saksońskiego Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Energii Odnawialnych i Christian Micksch, Prezes Saksońskiej Agencji Ochrony Środowiska.

Inicjatorami, a zarazem głównymi organizatorami przedsięwzięcia, są DREBERIS, Dolnośląska Fundacja Rozwoju Regionalnego oraz grupa EURENERGIO. DREBERIS to spółka działająca na terenie Niemiec, Europy Środkowej i Wschodniej, zajmująca się doradztwem strategicznym. Dolnośląska Fundacja Rozwoju Regionalnego wspiera poprawę koniunktury regionalnej głównie poprzez tworzenie programów współdziałania dla podmiotów polskich i zagranicznych. Grupa EURENERGIO inicjuje natomiast ważne dla rozwoju cywilizacyjnego przedsięwzięcia i projekty w obszarze energetyki.

III Polsko-Niemieckie Forum Energetyczne odbędzie 5-6 września 2012 roku w Międzynarodowym Centrum Spotkań St. Marienthal w Ostritz (Saksonia, Niemcy). Szczegółowe informacje wraz z kartą zgłoszeniową znaleźć można na oficjalnej stronie Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego: www.forum.pl.
 
Więcej informacji:
Magdalena Szafran
e-mail: mszafran@prexpert.com.pl
tel. +71 324 12 42