NFOŚiGW ogłosił nabór na stanowisko Prezesa i członków Zarządu

http://bip.nfosigw.gov.pl/wolne-stanowiska-pracy/ogloszenia-rady-nadzorczej-nfosigw/prezes-zarzadu-nfosigw-nr-ref-rn1zpz2012/ 

REKLAMA

http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,378,konkurs-na-czlonkow-zarzadu-nfosigw.html

REKLAMA