Powstaje polsko-niemiecki podręcznik OZE

Powstaje polsko-niemiecki podręcznik OZE
Jeremy Levine Design, flickr cc-by-2.0

Powstaje pionierski polsko-niemiecki podręcznik dobrych praktyk w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Prezentacja pierwszych założeń projektu nastąpi {więcej}już za tydzień na III Polsko-Niemieckim Forum Energetycznym w Ostritz (Saksonia).

Publikacja ma przybliżyć przykłady dobrych praktyk związanych z odnawialnymi źródłami energii (OZE). Ideą ponadregionalnego projektu jest sukcesywna minimalizacja konfliktów na tle rozbudowy produkcji energii z OZE oraz rozwój i poprawa jakości w tym zakresie w Polsce i Niemczech.

– Stawiamy na współpracę. Obserwacja polskich i niemieckich projektów pozwoliła na opisanie i skatalogowanie wiedzy na temat pomyślnych inwestycji w branży energetyki rozproszonej. To nasz tegoroczny sukces – podkreśla Janisław Muszyński, jeden ze współorganizatorów spotkania, prezes Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.

REKLAMA

Przewodnik powstaje w oparciu o doświadczenia dwóch sąsiednich regionów: Dolnego Śląska oraz Saksonii. Dzięki szczegółowej analizie udanych projektów z dziedziny OZE w Polsce i Niemczech udało się wskazać główne czynniki determinujące sukces poszczególnych realizacji. Siłą projektu, mimo wielu różnic na tle prawnym i regulacyjnym, jest doświadczenie płynące z jego realizacji, które z powodzeniem można przekładać na późniejsze prace związane z energetyką odnawialną po obu stronach Odry. Podręcznik będzie dystrybuowany bezpłatnie tam, gdzie realizowane, bądź planowane, są projekty związane z odnawialnymi źródłami energii.

REKLAMA

Wrześniowe III Polsko-Niemieckie Forum Energetyczne, na którym ma być prezentowana nowa publikacja, poświęcone będzie w całości bezkonfliktowym projektom OZE i ich wpływowi na rozwój gmin. Projekt realizowany jest przez Dolnośląską Fundację Rozwoju Regionalnego oraz niemiecką spółkę doradczą DREBERIS.

– Mamy jasno wyznaczoną ideę spotkania. W gronie międzynarodowym porównamy i omówimy sposoby wprowadzania energii ze źródeł odnawialnych bezpośrednio na rynek, sprawdzimy ich rolę i możliwości wykorzystania w rozwoju poszczególnych obszarów, zajmiemy się obszarami energetyki rozproszonej oraz OZE i smart grids – podkreśla Janisław Muszyński.

Informacje na temat publikacji, a także harmonogram tegorocznego III Polsko-Niemieckiego Forum Energetycznego w Ostritz, które odbędzie się już 5-6 września 2012 roku w Międzynarodowym Centrum Spotkań St. Marienthal (Saksonia), znaleźć można na stronie www.forum.pl w zakładce Dolnośląska Fundacja Rozwoju Regionalnego.

Referentami tegorocznego spotkania są m.in. Mariusz Radziszewski, Naczelnik Wydziału w Departamencie Energetyki Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki RP; Henning Heidemanns, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Spraw Europejskich Landu Brandenburgia; Grzegorz Wiśniewski, Prezes Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej; Piotr Woźniak, Główny Geolog Kraju; dr Wolfgang Daniels, Prezes Saksońskiego Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Energii Odnawialnych i Christian Micksch, Prezes Saksońskiej Agencji Ochrony Środowiska.
materiał prasowy