Prezes PGE o inwestycjach w energetyce odnawialnej i ustawie o OZE

http://serwisy.gazetaprawna.pl/energetyka/artykuly/642762,kilian_strategia_polskiej_grupy_energetycznej_do_przegladu.html

Odniósł się też do powstającego w ministerstwie gospodarki projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Jak mówił, nowe prawo dotyczące odnawialnych źródeł energii może mieć wpływ na funkcjonowanie spółki, bo niektóre z proponowanych zapisów są dla   „kłopotliwe”. „W tym sensie, że obniżanie wsparcia na współspalanie biomasy może spowodować kłopot, jeśli chodzi o efektywność tego typu ” – wyjaśnił.

Kilian zaznaczył jednak, że dopiero po przyjęciu projektu ustawy przez Radę Ministrów   będzie mogło się do niego odnieść. Na razie jest to jakaś koncepcja, która powstała w ministerstwie gospodarki – stwierdził.

REKLAMA