Zobacz analizę problematycznych aspektów ustawy o OZE przygotowaną przez kancelarię Baker&McKenzie

Zobacz analizę problematycznych aspektów ustawy o OZE przygotowaną przez kancelarię Baker&McKenzie
Lollie Pop, flickr cc-by-2.0

{więcej}Prezentujemy memorandum w sprawie projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii przygotowane przez prawników z kancelarii Baker&McKenzie. 

W swojej ananlizie kancelaria Baker&McKenzie skupia się na regulacjach zawartych w art. 38. projektu ustawy o OZE, dotyczących ceny, po jakiej sprzedawca z urzędu obowiązany jest kupić oferowaną mu energię elektryczną wytworzoną w odnawialnym źródle energii oraz w art. 41 ust. 3 określającym konsekwencje sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii po cenie wyższej niż cena urzędowa.

REKLAMA

Zobacz memorandum kancelarii Baker&McKenzie [plik PDF].

REKLAMA

gramwzielone.pl