OZE na Forum w Krynicy: koncerny energetyczne muszą być częścią rozwiązania, a nie problemu

OZE na Forum w Krynicy: koncerny energetyczne muszą być częścią rozwiązania, a nie problemu
Micky!, flickr cc-by-2.0

{więcej}Wizję rozwoju energetyki w Europie przedstawił podczas jednej z debat XII Forum Energetycznego w Krynicy Filip Thon, prezes zarządu RWE Polska. 

Głównym tematem wystąpienia prezesa RWE Polska był rozwój odnawialnych źródeł energii i wyzwania z nim związane. Jak podkreślił Filip Thon, w 2050 roku zielona energia ma stanowić około 80% europejskiego miksu energetycznego. Aby jednak tak znaczący rozwój OZE stał się możliwy, zdaniem Thona konieczne są przede wszystkim inwestycje w nowe sieci energetyczne. Prezes RWE Polska szacuje potrzeby inwestycyjne w europejskie sieci energetyczne na ok. 100 GW. 

Kolejnym czynnikiem niezbędnym – zdaniem Thona – do szybkiego rozwoju OZE jest stworzenie jasnych i pewnych warunków dla inwestorów, gdyż tylko w przejrzystym środowisku będą oni gotowi inwestować ogromne pieniądze, jakie pochłaniają inwestycje w źródła odnawialne.

REKLAMA
REKLAMA

Według Thona, podstawowymi źródłami OZE, na których będzie bazować europejska energetyka w kolejnych dekadach powinny być fotowoltaika i energetyka wiatrowa. Przedstawiciel RWE podkreślił możliwości energetyki słonecznej, która –  jego zdaniem – wskutek dużego spadku cen paneli PV już teraz staje sie w wybranych regionach Europy konkurencyjna cenowo z energią tradycyjną. 

Prezes RWE Polska podkreślił też potrzebę opracowania technologii magazynowania energii. Jak stwierdził Thon – dobrych rozwiązań jeszcze nie ma – ale technologia ta powinna się dynamicznie rozwijać. 

Według Filipa Thona, wyzwania, jakie tworzy szybki rozwój OZE – to także wyzwania stojące przed koncernami energetycznymi, które muszą dostosowywać się do tworzącego się modelu energetyki i stawać się elastyczne na zmiany. Jak podkreślił Thon – koncerny enrgetyczne muszą stać się częścią rozwiązania nowej energetycznej rzeczywistości – a nie jej problemem. 
gramwzielone.pl