Cena energii dla firm w Polsce: 75 €/MWh, w Hiszpanii czy Francji niewiele ponad 30 €/MWh

Cena energii dla firm w Polsce: 75 €/MWh, w Hiszpanii czy Francji niewiele ponad 30 €/MWh
Eva Cristescu, flickr cc-by-2.0

{więcej}Cena energii dla firm energochłonnych w Polsce jest dwa razy wyższa niż średnia w UE – wynika z danych grupy hutniczej Celsa. 

Według informacji przedstawionych przez grupę Celsa, w ubiegłym roku średni koszt zakupu energii przez firmy energochłonne w Polsce wynosił 75 €/MWh, podczas gdy w Niemczech było to około 65 €/MWh, w Luksemburgu 52 €/MWh, we Francji 34 €/MWh, a w Hiszpanii tylko 30 €/MWh. 

REKLAMA

Przedstawiciele polskich firm energochłonnych wskazują, że bardziej niż w innych krajach Unii Europejskiej cenę energii winduje w Polsce akcyza (20 zł/MWh), a także odnawialne źródła energii (średnio około 10 €/MWh). 

REKLAMA

Firma energochłonna to – zgodnie z przepisami unijnymi – przedsiębiorstwo, w którego strukturze kosztów produkcji przynajmniej 3% stanowią koszty energii. Tymczasem tylko w przypadku Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław udział ten wynosi aż 23%. 

Unijna dyrektywa 2003/96/WE dopuszcza działania poszczególnych państw mające na celu redukcję kosztów energii dla firm energochłonnych. 
gr