Współczynniki korekcyjne dla OZE w nowym projekcie ustawy o OZE

Współczynniki korekcyjne dla OZE w nowym projekcie ustawy o OZE
EGL perss

{więcej}W najnowszym projekcie ustawy o OZE resort gospodarki nieznacznie zmienił podział grup instalacji OZE w zakresie współczynników korekcyjnych, w kliku miejscach  wprowadzając nowe wartości współczynników. 

Współczynniki korekcyjne po wprowadzeniu w życie nowej ustawy o OZE mają mnożyć jednostkową wartość zielonego certyfikatu przyznawanego za produkcję energii odawialnej w instalacjach większych niż mikro- i małe instalacje. Wartość współczynnika z danego roku dla instalacji OZE oddawanej do użytku w tym roku ma być stała i będzie obowiązywać przez 15 lat, ale nie dłużej niż do końca 2035 roku. 

W porównaniu do poprzedniej wersji systemu wsparcia zaprezentowanego pod koniec lipca br. zmianie uległy przede wszystkim zasady przyznawania wsparcia dla fotowoltaiki, nie zmieniły się natomiast zasady dla energetyki wiatrowej czy współspalania. Uwagę zwracają współczynniki korekcyjne prznane energetyce wodnej – ich wartość rośnie bowiem wraz ze wzrostem zaintalowanej mocy. 

REKLAMA

Nowe wartości współczynników korekcyjnych, które mają obowiązywać dla intalacji oddwanych do użytku w latach 2013-2014 (współczynnik korekcyjny w nawiasie) wyglądają następująco:

REKLAMA

– biogazownie rolnicze o mocy zainstalowanej powyżej 200 kW do 500kW (1,50)
– biogazownie rolnicze o mocy zainstalowanej powyżej 500 kW do 1 MW (1,45)
– biogazownie rolnicze o mocy zainstalowanej powyżej 1 MW (1,40)
– biogazownie wykorzystujące biogaz ze składowisk odpadów o 
mocy zainstalowanej powyżej 200 kW (1,10)
– biogazownie wykorzystujące biogaz z oczyszczalni ścieków o mocy zainstalowanej powyżej 200 kW (0,75)
– instalacje wykorzystujące biomasę spalaną w układach dedykowanych lub w układach hybrydowych o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej do 10 MW (1,30)
– instalacje wykorzystujące biomasę spalaną w układach dedykowanych lub w układach hybrydowych w wysokosprawnej kogeneracji (CHP) o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej do 10 MW (1,70)
– instalacje wykorzystujące biomasę spalaną w układach dedykowanych lub w układach hybrydowych o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyżej 10 MW do 50 MW (1,05)
– instalacje wykorzystujące biomasę spalaną w układach dedykowanych lub w układach hybrydowych w wysokosprawnej kogeneracji (CHP) ozainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyżej 10 MW do 50 MW (1,40)
– instalacje wykorzystujące biomasę spalaną w układach dedykowanych lub w układach hybrydowych o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyzej 50 MW (0,95)
– instalacje wykorzystujące biomasę spalaną w układach dedykowanych lub w układach hybrydowych w wysokosprawnej kogeneracji (CHP) o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyżej 50 MW (1,15)
– instalację wykorzystujące biomasę do spalania wielopaliwowego (0,30)
– instalacje wykorzystujące biopłyny (1,15)
– instalacje fotowoltaiczne o mocy zainstalowanej powyżej 
100kW do 1MW montowane wyłącznie na budynkach (2,85)
–  instalacje fotowoltaiczne o mocy zainstalowanej powyżej 100kW do 1MW montowane wyłącznie poza budynkami (2,75)
– instalacje fotowoltaiczne o mocy zainstalowanej powyżej 1MW do 10MW (2,45)
– instalacje wykorzystujące energię wiatru o mocy zainstalowanej powyżej 100kW do 500 kW (1,20)
– instalacje wykorzystujące energię wiatru o mocy zainstalowanej powyżej 500 kW (0,90)
– instalacje wykorzystujące energię wiatru na morzu (1,80)
– elektrownie wodne o mocy zainstalowanej powyżej 75 kW do 
1MW (1,60)
– elektrownie wodne o mocy zainstalowanej powyżej 1 MW do 5MW (1,70)
– elektrownie wodne o mocy zainstalowanej powyżej 5 MW do 20MW (2,00)
– elektrownie wodne o mocy zainstalowanej powyżej 20 MW (2,30)
– instalacja wykorzystujące energię geotermalną (1,20)

Więcej informacji o nowym systemie zielonych certyfikatów dzisiaj na portalu Gramwzielone.pl w artykule: Jest nowy projekt ustawy o OZE! Jakie znajdziemy w nim nowości?

Jutro na portalu Gramwzielone.pl informacje na temat wsparcia dla mikro- i małych instalacji OZE objętych systemem taryf gwarantowanych tzw. feed-in tariffs. 
gramwzielone.pl