Stowarzyszenie Energetyki Odnawialnej ocenia projekt ustawy o OZE

Stowarzyszenie Energetyki Odnawialnej ocenia projekt ustawy o OZE
Nordex press

{więcej}Stowarzyszenie Energetyki Odnawialnej (SEO) przedstawiło swoje uwagi do najnowszego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Jak informuje Polska Agencja Prasowa powołując się na wiceprezesa SEO Roberta Kuraszkiewicza, Stowarzyszenie generalnie pozytywnie ocenia nowe propozycje resortu gospodarki dotyczące trójpaku energetycznego, jednak wskazuje na pewne regulacje, które mogą ograniczyć rozwój rynku OZE w Polsce takie jak swoboda wyboru sprzedawcy energii czy brak waloryzacji opłaty zastępczej.

REKLAMA

– Jest ona punktem odniesienia do rynkowych wycen zielonych certyfikatów. Uważamy, że brak waloryzacji, chociażby o stopę inflacji, radykalnie zwiększa ryzyko inwestowania, ponieważ ta opłata za kilka lat może stracić swoje znaczenie i nie będzie instrumentem stymulowania energii odnawialnej – PAP cytuje wiceprezesa SEO. 

REKLAMA

Dodatkowo Stowarzyszenie zwraca uwagę na swobodę wyboru odbiorcy energii. – Rozwiązania MG zdecydowanie ograniczają potencjał wzrostu cen energii odnawialnej, chodzi o to, że nie do końca jasne jest, czy producent energii odnawialnej może sprzedawać tylko i wyłącznie energię tzw. sprzedawcy zobowiązanemu, czy w sytuacji, kiedy będzie sprzedawał innemu odbiorcy, pojawia się ryzyko, że straci prawo do zielonego certyfikatu – informuje SEO. 

SEO postuluje także wydłużenie okresu wsparcia zielonymi certyfikatami z zaproponowanych w projekcie ustawy 15 lat. 
gramwzielone.pl