EBOiR da fundusze na rozwój OZE i efektywności energetycznej w Polsce

EBOiR da fundusze na rozwój OZE i efektywności energetycznej w Polsce
danishwindindustryassociation/ flickr cc-by-nc-2.0

{więcej}Podczas spotkania, które odbyło się w ostatni piątek w Ministerstwie Gospodarki, prezes EBOiR Suma Chakrabarti pozytywnie ocenił rozwój efektywności energetycznej i OZE w Polsce, a także zapowiedział dalsze wspieranie naszego kraju w tym zakresie. 

Poniżej prezentujemy komunikat Ministerstwa Gospodarki:

– Polska jest czwartym pod względem wielkości krajem, w którym Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju lokuje swoje największe projekty. Dotychczasowa pomoc, której łączna wartość wyniosła blisko 5,5 mld euro, zobowiązuje nas do wzmacniania współpracy, w szczególności w sektorze energetycznym – powiedział wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak podczas spotkania z Sumą Chakrabartim, prezesem EBOiR. Rozmowy odbyły się 19 października 2012 r. w Ministerstwie Gospodarki.

REKLAMA
REKLAMA

Suma Chakrabarti korzystnie ocenił relacje łączące jego instytucję i Polskę. Zwrócił uwagę, że te stosunki zacieśniły się w szczególności od nastania kryzysu w Europie. – Polska znakomicie sobie radzi w czasach spowolnienia gospodarczego na tle regionu – zaznaczył. Podkreślił jednak, że nasz kraj czeka wiele wyzwań, dotyczących zwłaszcza zrównoważonego wzrostu i poprawy efektywności energetycznej. – EBOiR może być bardzo pomocny w stawieniu im czoła – stwierdził Suma Chakrabarti.

Szef resortu gospodarki przypomniał, że na forum europejskim Polska prezentuje zdecydowane stanowisko w zakresie efektywności energetycznej. – Lepsze wykorzystanie energii, a także zmniejszenie jej dostaw spoza kontynentu zwiększy konkurencyjność Europy – zaznaczył Waldemar Pawlak. Dodał, że MG w ramach tzw. trójpaku energetycznego przygotowało projekty trzech ustaw: o odnawialnych źródłach energii, prawa energetycznego i gazowego. – Zwłaszcza w zakresie OZE współpraca z EBOiR byłaby dla nas szczególnie ważna. Zapewniłaby zwiększenie efektywności energetycznej, co przełożyłoby się na obniżenie kosztów energii dla odbiorców – zaznaczył wicepremier Pawlak.

Prezes EBOiR wskazał, jak ważne jest tworzenie stabilnych ram prawnych dla rozwoju OZE. Docenił starania Polski w tym zakresie. Zadeklarował również wsparcie działań zwiększających efektywność energetyczną. – Dotyczy to zwłaszcza w inwestycji w infrastrukturę oraz lepszej integracji z europejskimi systemami przesyłowymi – dodał Suma Chakrabarti.

Tematem spotkania było również wsparcie EBOIR dla małych średnich przedsiębiorstw – w ramach programu finansowania projektów zwiększających efektywność energetyczną MSP. Środki przeznaczone na ten cel przez EBOiR wynoszą 150 mln euro.- MG dołoży starań, by zachęcać zwłaszcza drobnych przedsiębiorców do skorzystania z tej możliwości – podkreślił Waldemar Pawlak.
źródło: Ministerstwo Gospodarki