Mały trójpak energetyczny trafił do Sejmu

Mały trójpak energetyczny trafił do Sejmu
damien_m_in_japan/ flickr cc-sa-by-2.0

{więcej}Grupa posłów złożyła w Sejmie pakiet ustaw energetycznych, których projekty są okrojone w stosumu do projektów opublikowanych ostatnio przez Ministerstwo Gospodarki. 

Jak poinformowało cire.pl, do Sejmu trafił tzw. mały trójpak energetyczny, na który składają się projekty ustaw: Prawo energetyczne, Prawo gazowe oraz ustawa o odnawialnych źródłach energii. Projekty zostały złożone w Sejmie niezależnie od rządowych prac nad właściwymi wersjami wyżej wymienionych ustaw. 

REKLAMA

Jaki jest cel złożenia okrojonych projektów ustaw energetycznych w Sejmie, skoro gotowe są już projekty przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki? Powodem jest groźba nałożenia na Polskę kar finansowych za niewdrożenie przez nasz kraj w terminie unijnych dyrektywy o energii elektrycznej oraz dyrektywy o OZE. Na wdrożenie do polskiego prawa pierwszej z dyrektyw mieliśmy czas do marca ubiegłego roku, a drugiej – do grudnia 2010 r. 

REKLAMA

Jak podaje cire.pl, w ubiegłym tygodniu Komisja Europejska skierowała sprawę opóźnień we wdrożeniu dyrektyw energetycznych do Trybunału Sprawiedliwości. Kara, jaką Bruksela chce egzekwować od Polski w tym wypadku, to 51 mln euro i suma ta może systematycznie rosnąć. 

Inicjatywa poselska w zakresie małego trójpaku energetycznego ma na celu szybsze wdrożenie do polskiego prawa brakujących przepisów i oddalenie groźby  kar finansowych – do czasu wejścia w życie pełnych wersji ustaw z trójpaku energetycznego, których zgodność z unijnym prawem – m.in. w zakresie nowego systemu wsparcia dla OZE – musi potwierdzić wcześniej Komisja Europejska. 
gramwzielone.pl