Podsumowanie konkursu na biznesplany w branży OZE. Który pomysł wygrał?

Podsumowanie konkursu na biznesplany w branży OZE. Który pomysł wygrał?
Micky!, flickr cc-by-2.0

{więcej}Aerfinance Ventures, inkubator przedsiębiorczości dysponujący środkami z działania 3.1 POIG, ogłosił konkurs na najlepszy pomysł biznesowy dotyczący odnawialnych źródeł energii. Nabór projektów zakończył się 31 października 2012 roku.
 
– Dostrzegamy duży potencjał w branży OZE i dlatego postanowiliśmy poszukać innowacyjnych pomysłów biznesowych właśnie w tym obszarze – mówi Bartłomiej Stachura, prezes Aerfinance Ventures. – Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, jesteśmy zadowoleni z liczby uczestników oraz ich profesjonalnego podejścia do planów stworzenia własnej firmy.
 
Spośród 36 przysłanych zgłoszeń Komitet Inwestycyjny wybrał jedno, które w ocenie jego członków ma największe szanse na przyniesienie inwestorowi wysokiej stopy zwrotu. Zwycięski pomysł polega na zastosowaniu unikalnej technologii oczyszczania gazu powstałego w wyniku procesu zgazowania surowców organicznych. Niewłaściwie oczyszczony gaz może prowadzić do szybszego zużycia agregatu prądotwórczego. Dzięki wdrożeniu zwycięskiego pomysłu pozyskiwanie energii będzie bardziej efektywne. Pomysłodawca został zaproszony do etapu preinkubacji, w trakcie którego założenia biznesowe projektu zostaną dopracowane. Jeżeli wyniki przeprowadzonych w czasie preinkubacji analiz oraz negocjacji będą pomyślne zarówno dla inwestora jak i pomysłodawcy, Aerfinance Ventures zainwestuje w pomysł nawet do 750 000 złotych.
 
Aerfinance Ventures (www.aer-vc.com) prowadzi ciągły nabór autorskich pomysłów biznesowych, których realizacja wymaga dokapitalizowania. Ze względu na synergię pomiędzy dotychczasową działalnością inwestora preferowane są takie branże jak IT, lotnictwo, ochrona środowiska czy finanse, ale każde dobrze rokujące przedsięwzięcie ma szanse na uzyskanie wsparcia. Misją inkubatora jest działanie na rzecz rozwoju innowacyjnych inicjatyw gospodarczych.

Aerfinance Ventures

REKLAMA
REKLAMA