Nowe (stare) cele Unii Europejskiej w zakresie energetyki odnawialnej

Nowe (stare) cele Unii Europejskiej w zakresie energetyki odnawialnej
foto: levyfuloup, flickr cc-by-2.0

{więcej}Energetyka odnawialna była przedmiotem spotkania unijnych ministrów odpowiedzialnych za energetykę, które odbyło się wczoraj w Brukseli. 

Na wczorajszym spotkaniu nie ustanowiono nowych i nie podniesiono obecnych wiążących celów w zakresie wykorzystania OZE w Unii Europejskiej, z czego zadowoleni byli przedstawiciele polskiego rządu. Polskę na debacie reprezentowała wiceminister gospodarki Hanna Trojanowska, która oceniła, że już obecny cel 20-procentowej produkcji energii z OZE do roku 2020 jest dużym wyzwaniem. 

REKLAMA

W komunikacie opublikowanym na stronach Departamentu Energii Komisji Europejskiej czytamy, że kolejnymi krokami Brukseli w zakresie energetyki odnawialnej będzie przygotowanie pola do ustanowienia celów UE w zakresie zielonej energii po roku 2020 – z uwględnieniem różnych warunków poszczególnych krajów członkowskich w zakresie możliwości rozwoju OZE i infrastruktury energetycznej. 

REKLAMA

Bruksela zauważa też m.in., że w obliczu spodziewanego, szybkiego wzrostu udziału biomasy w miksach energetycznych poszczególnych państw, konieczne jest rozważenie jej wykorzystania na szerszą skalę – zwłaszcza w zakresie wykorzystania „wrażliwych” rodzajów biomasy. Podobnie Komisja Europejska zwraca uwagę na potrzebę redefiniowania unijnej strategii w zakresie biopaliw. 

Bruksela podkreśla też konieczność badań i rozwoju źródeł odnawialnych. Unijna strategia w tym zakresie ma się zawierać przede wszystkim w tzw. SET-Plan. Jak czytamy w komunikacie po wczorajszym spotkaniu, czyste technologie w UE mają być nie tylko bardziej atrakcyjne i tańsze, ale Komisja Europejska podkreśla także konieczność ich pozytywnego wpływu na środkowisko w całym cyklu życia produktu. 
gramwzielone.pl