3 mld zł na innowacje dla polskich firm

3 mld zł na innowacje dla polskich firm
Foto: Shott Solar

{więcej}Firmy chętne na unijne wsparcie w przyszłym roku będą miały do dyspozycji ponad 3 miliardy złotych. Szanse na uzyskanie środków będą miały zarówno duże koncerny, jak i firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, operujące głównie w branżach: motoryzacyjnej, lotniczej, telekomunikacyjnej, IT i biotechnologicznej. Kluczowa będzie innowacyjność projektów, na które mają być przeznaczone uzyskane pieniądze.

 – Wdrożenie i myślenie o innowacji czasami może być jedyną formą przewagi konkurencyjnej – zwraca uwagę Bogusława Mazurek, menadżer w Zespole Doradztwa Europejskiego EAST, działającym w ramach międzynarodowej sieci Taxand. To z tego powodu właśnie innowacyjność jest dziś jedną z najważniejszych cech, decydujących o ostatecznym sukcesie projektu w staraniach o uzyskanie finansowego wsparcia. Chodzi tu m.in. o innowacyjność w wymiarze proekologicznym, która docelowo przekłada się na korzyści ekonomiczne dla przedsiębiorstwa. To decyduje zwykle o tym, że firma wygrywa z konkurentami.

– Pozycjonujemy się wśród konkurencji tym, że realizujemy, wdrażamy projekty i rozwiązania innowacyjne, zakupujemy np. wyniki badań naukowych i wdrażamy je w działalność gospodarczą albo sami, na bieżąco, dokonujemy prac badawczo-rozwojowych i wdrażamy ich wyniki do działalności gospodarczej – wyjaśnia Bogusława Mazurek. Z najnowszych danych wynika, że w ubiegłym roku liczba centrów badawczo-rozwojowych wzrosła w Polsce z 77 do 93. Ostatnie lata to także rozwój parków technologicznych – dziś jest ich w kraju 54. Do tej pory powstało też 128 centrów technologicznych i klastrów.

REKLAMA

Środki na ich rozwój w dużej mierze pochodzą z programów unijnych. Wprawdzie kończy się większość projektów realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, ale można starać się o wsparcie pochodzące z innych źródeł. Przede wszystkim ze środków przeznaczonych na rozwój prac badawczo–rozwojowych. Ale nie tylko. Pozostały jeszcze pieniądze np. na inwestycje w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

REKLAMA

Dla kogo pieniądze

Największy potencjał rozwojowy wykazują dziś m.in. branże motoryzacyjna, lotnicza, elektroniczna, telekomunikacyjna, IT, biotechnologiczna oraz nanotechnologii. W celu ich wsparcia przygotowane zostały programy sektorowe, których realizacją zajmuje się głównie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Miliard złotych przeznaczony jest na program Blue Gas (Polski Gaz Łupkowy). Nieco mniejszą kwotą – 800 milionów złotych – zostanie wsparty sektor medyczny w ramach programu STRATEGMED. Z kolei 500 milionów złotych trafi na projekty związane branżą lotniczą. 400 milionów złotych to planowany budżet programu GEKON, związanego z projektami proekologicznymi. Przyszli beneficjenci otrzymają pomoc finansową, zarówno na etapie fazy badawczo – rozwojowej, jak wdrożeniowej.  – Jednocześnie planujemy koszty związane w prowadzeniem prac i koszty związane z faktycznym wdrożeniem, czyli poniesieniem wydatków inwestycyjnych, żeby rzeczywiście ta technologia proekologiczna zaistniała w gospodarce – mówi Bogusława Mazurek.

Przyszli beneficjenci będą mogli starać się o uzyskanie tych środków już w lutym przyszłego roku. W kwietniu wystartuje nabór do programu Inotech, składający się dwóch odrębnych komponentów – In-Tech i Hi-Tech. Do wykorzystania będą też pieniądze w ramach projektu BRIdge – Badanie Rozwój Innowacje i InnoMed. W sumie 435 milionów złotych. – Trzeba już myśleć o nowej perspektywie i planować nowe rzeczy, myśląc o nowej perspektywie, bo będą podobne instrumenty – mówi menadżer w Zespole Doradztwa Europejskiego EAST.

Niektóre realizowane dotychczas projekty miały charakter pilotażowy, większość sprawdziła się w praktyce. Wśród nich można wymienić m.in. programy związane z patentowaniem i wdrażaniem wynalazku czy tzw. kredyt technologiczny.  – Większość środków będzie rozdystrybuowana w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych – zauważa Mazurek.

Duża część środków, planowanych do wydania w ramach unijnej pomocy, przeznaczona będzie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Do końca września tego roku w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka podpisano ponad 1 000 umów o dofinansowanie projektów, które są związane z rozwojem działalności badawczo–rozwojowej i prawie 900, których celem jest wdrożenie rozwiązań innowacyjnych. Łączna kwota wsparcia przekroczyła 26 miliardów złotych.
Newseria