DENA: Niemcy mogą potrzebować do 42,5 mld euro na rozwój sieci energetycznych dla OZE

DENA: Niemcy mogą potrzebować do 42,5 mld euro na rozwój sieci energetycznych dla OZE
foto: RWE press

{więcej}Według Niemieckiej Agencji Energii (DENA), w celu umożliwienia rozwoju odnawialnych źródeł energii w Niemczech, niemiecki system sieci energetycznych musi zostać gruntownie zmodernizowany. 

DENA szacuje, że do 2030 roku należy rozbudować niemiecki system sieci energetycznych z obecnych 135 tys. km do 193 tys. km. Według DENA konieczne będzie także zmodernizowane ok. 21-25 tys. km istniejących sieci. 

Koszt wyżej wymienionych przedsięwzięć może wynieść wg DENA od 27,5 do 42,5 mld euro – dokładna liczba ma zależeć od tego jak bardzo do roku 2030 zwiększy się potencjał OZE w Niemczech. 

REKLAMA
REKLAMA

Obecnie wraz z dynamicznym rozwojem nowych elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych niemiecki system energetyczny boryka się z coraz większymi problemami, a w okresie wzmożonej produkcji energii wiatrowej i słonecznej sieci energetyczne naszych zachodnich sąsiadów często nie są w stanie przyjąć produkowanej energii, a taka sytuacja przekłada się często na zjawisko ujenych cen spotowych energii.

Dodatkowym problemem wynikającym z niestabilnego charakteru produkcji energii ze źródeł odnawialnych, która zgodnie z niemieckim prawem ma pierwszeństwo w sieci energetycznej przed energią produkowaną w konwencjonalnych elektrowniach, są rosnące koszty obsługi elektrowni węglowych czy gazowych, których moce wytwórcze w okresach wystarczajacej produkcji energii z OZE muszą być redukowane. 

Zgodnie z niemiecką ustawą o OZE (EEG), do 2030 roku udział zielonej energii w konsumpcji energii w Niemczech ma wzrosnąć do 35% – z obecnych 20%. Niemniej jednak, według ostatnich szacunków niemieckiego resortu środowiska, w 2030 roku Niemcy przekroczą cel założony w ustawie EEG aż o 15 punktów procentowych. 

Dlatego w Niemczech coraz częściej słychać opinie, aby ograniczyć możliwość przyłączania nowych OZE tylko do miejsc, w których pozwala na to potencjał sieci energetycznych. Tego rodzaju rozwiązanie jest obecnie stosowane w Polsce – zgodnie z obecnym Prawem Energetycznym – i ma obowiązywać po wprowadzeniu w życie nowych ustaw energetycznych w ramach tzw. trójpaku energetycznego. 
gramwzielone.pl