KGHM daje 100 mln zł na innowacyjne technologie

Na badania rozwojowe w przemyśle metali nieżelaznych trafi 200 mln zł, które – po połowie – wyłożą KGHM Polska Miedź i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Miedziowy koncern liczy na to, że dzięki temu powstaną innowacyjne rozwiązania, które będzie można wykorzystać w branży metalurgicznej.  To nowa jakość w stosunkach między biznesem a nauką – podkreślają przedstawiciele resortu nauki. Po raz pierwszy biznes wychodzi z propozycją do agencji rządowej zorganizowania konkursu na rozwijanie nowych technologii dla swojego przedsiębiorstwa.
Dziś KGHM i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, pod auspicjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podpisały porozumienie o współpracy badawczo-rozwojowej dla polskiej branży metalurgicznej. Oba podmioty zobowiązały się do wyłożenia po 100 mln zł na badania naukowe związane z nowymi technologiami dla branży.
 – KGHM jest zainteresowane tym, aby wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju finansować nowe technologie, które będzie mogła ta spółka wykorzystywać w swoich procesach wydobywczych czy też do przetwarzania tych produktów i ich sprzedaży. Jestem przekonana, że te 200 milionów zostanie wykorzystane rzeczywiście na te technologie, które są potrzebne KGHM – podkreśla profesor Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego.
Jak zaznaczono w komunikacie resortu nauki, „krajowy przemysł metali  nieżelaznych stanowi bardzo ważną z ekonomicznego i społecznego punktu widzenia dziedzinę narodowej gospodarki, a KGHM Polska Miedź S.A. jest światowym liderem w tej dziedzinie. Dla budowania przewagi konkurencyjnej na światowych rynkach ważne jest tworzenie własnych, technologii, bardziej innowacyjnych od tych dostępnych na rynku, co jest możliwe do osiągnięcia we współpracy z polską nauką”.
Jest to pierwsza tego typu inicjatywa, kiedy międzynarodowa korporacja będzie współfinansować prace badawczo-rozwojowe z agencją rządową, tworząc nowe standardy w relacjach biznesu i nauki.
 – Dzięki temu następuje pewien proces zmiany inicjatora definiującego programy badawcze. Wcześniej za tematykę badań odpowiadali sami naukowcy uczelni i nie zawsze firmy były zainteresowane wdrożeniem tych rozwiązań u siebie – mówi profesor Barbara Kudrycka.
Jak podkreśla, łączenie nauki i biznesu dla każdej ze stron jest korzystne.
 – Należy jak najbardziej motywować naukowców, bo mogą mieć akurat fantastyczny pomysł na rozwiązanie technologiczne, które podbije rynki nie tylko polskie, ale i światowe – uważa minister nauki. – Ale z drugiej strony, im więcej tematów badawczych będzie definiowanych bezpośrednio przez wielki przemysł i firmy, tym więcej funduszy na to popłynie właśnie z biznesu.
Zaznacza, że problemem polskiej nauki jest dziś nie tylko niedostateczne finansowanie z budżetu państwa, ale przede wszystkim z sektora prywatnego. Chociaż w ostatnim czasie zaczyna się to zmieniać. Chodzi m.in. o program finansowania badań z zakresu lotnictwa czy nowych technologii w zakresie wydobycia gazu z łupków. Zdaniem minister Kudryckiej podobnych inicjatyw będzie jeszcze więcej.
 – Został ogłoszony np. program STRATEGMED. To jest program, który adresowany jest do naukowców prezentujących dyscypliny medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i wyobrażam sobie, że dzięki temu programowi strategicznemu będą finansowane nie tylko nowe procedury diagnozowania pewnych chorób, ale także rozwiązania technologiczne, które pomogą nam lepiej prowadzić badania pacjenta czy też mieć lepsze efekty z tych badań – wyjaśnia profesor Kudrycka.
Na wsparcie sektora medycznego w ramach tego programu zostanie przeznaczonych 800 mln zł.
 – Aplikować o to mogą konsorcja składające się nie tylko z samych naukowców, ale także powiązanych z różnymi firmami, np. produkującymi sprzęt medyczny czy też firmami farmaceutycznymi. Nie przekazujemy tutaj środków na badania prowadzące do wytworzenia nowych leków farmaceutycznych czy genetyków, bowiem tutaj potrzebne byłyby dużo większe środki, ale właśnie na rozwiązania dotyczące procedur medycznych i wypracowywania nowego sprzętu medycznego – tłumaczy minister nauki.
Pierwszy konkurs zostanie ogłoszony w najbliższym czasie, kolejne ruszą w przyszłym roku.

REKLAMA
REKLAMA