Ministerstwo Finansów chce zmiany założeń wsparcia w nowej ustawie o OZE

Ministerstwo Finansów chce zmiany założeń wsparcia w nowej ustawie o OZE
Ministerstwo Finansów. Foto: Ministerstwo Finansów

{więcej}Resort finansów zgłosil wniosek o zmianę zasad planowanego wsparcia dla odnawialnych źródeł energii, które zostanie wprowadzone w nowej ustawie o OZE.

Przeciągające się konsultacje rządowe w zakresie projektu ustawy o OZE to efekt przede wszystkim różnych interesów trzech resortów: gospodarki, finansów i skarbu. Resort skarbu broni interesów państwowych koncerów energetycznych zarabiających na dopłatach dla technologii współspalania funkcjonującemu w ramach obecnego systemu wspracia dla OZE. Resort gospodarki zaproponował w nowym systemie wsparcia dla OZE ograniczenie wsparcia dla współspalania, a – co za tym idzie – wprowadzenie propozycji MG zmniejszyłoby zyski państwowych firm energetycznych – Enei, Taurona, Energii i PGE. 

Swoje propozycje dotyczące nowej ustawy o OZE chce przeforsować także Ministerstwo Finansów domagające się ograniczenia wysokości wsparcia dla odnawialnych źródeł energii, które będzie obowiązywać po wprowadzeniu w życie nowych regulacji dla producentów zielonej energii. 

REKLAMA
REKLAMA

Jak informuje dzisiaj „Rzeczpospolita”, resort finansów zgłosił propozycję, aby nowy system wsparcia dla OZE obowiązywał tylko do roku 2020, a także aby ograniczyć wysokość wsparcia w postaci taryf gwarantowanych, które zgodnie z propozycjami zawartymi w aktualnym projekcie ustawy o OZE mają przysługiwać właścicielom mikro- i małych systemów OZE. MF chce zmienić także założenia nowego systemu zielonych certyfikatów, które mają przysługiwać producentom zielonej energii w większych instalacjach OZE. W tym wypadku resort finansów chce ograniczenia wysokości opłaty zastępczej kształtującej cenę zielonych certyfikatów – do poziomu rynkowej ceny energii wynoszącej 198,9 zł/MWh. 

Swoje stanowisko Ministerstwo Finansów uzasadnia tym, że przyjęcie regulacji proponowanych przez resort gospodarki nadmiernie obciążyłoby portfele odbiorców energii, a także przyczyniłoby się do obniżenie konkurencyjności polskiej gospodarki. 

Projekt ustawy o OZE autorstwa Ministerstwa Gospodarki znajduje się na etapie konsultacji rządowych. Po ich zakończeniu projekt ma być przedmiotem prac parlamentu. Ministerstwo Gospodarki oraz przedstawiciele sejmowej komisji, która będzie zajmować się projektem, podkreślają wolę jak najszybszego przyjęcia ustawy o OZE w proponowanym kształcie. Jej implementowanie może jednak opóźnić lobbing grup, które mogą stracić na przyjęciu nowego systemu wsparcia – w tym przede wszystkim koncernów energetycznych, dla których obecnie funkcjonujący system wsparcia dla OZE jest korzystniejszy od zaproponowanego przez resort gospodarki w projekcie ustawy o OZE. 
gramwzielone.pl