Ustawa o OZE o krok bliżej

Ustawa o OZE o krok bliżej
jlcwalker, flickr cc-by-2.0

{więcej}Trójpak projektów ustaw energetycznych, w skład których wchodzi ustawa o odnawialnych źródłach energii, przeszedł do kolejnego etapu prac mających na celu implementację nowych regulacji dla branży energetycznej w Polsce przygotowanych przez Ministerstwo Gospodarki. 

Mija rok od publikacji pierwszej, nieudanej wersji projektu ustawy o OZE, a także dwa lata od czasu, który dała Polsce Komisja Europejska na wdrożenie do polskiego prawa zapisów unijnej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii. 

Za niewdrożenie przepisów unijnej dyrektywy o OZE Polsce grożą ogromne kary finansowe, które może nałożyć na nasz kraj na wniosek Brukseli Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Dlatego grupa posłów koalicji – niezależnie od prac nad projektami ustaw energetycznych przygotowanych przez resort gospodarki – opracowała wersję „tymczasowej” ustawy, która ma wprowadzić do polskiego prawa zapisy odpowiednich dyrektyw energetycznych i która dzięki temu ma oddalić od Polski widmo milionowych kar. 

REKLAMA
REKLAMA

Przygotowanie poselskiego projektu ustawy energetycznej, który zawiera postanowienia zgodne z unijną dyrektywą o OZE, ale który nie zawiera już elementów nowego systemu wsparcia dla producentów zielonej energii zapisanego w pełnej wersji projektu ustawy o OZE, spowodowało niepokój środowiska związanego z energetyką odnawialną obawiającego się, że przyjęcie „tymczasowych” regulacji dla OZE zmniejszy szanse na przyjęcie pełnego trójpaku energetycznego, a przynajmniej opóźni jego wprowadzenie. Przyjęcie regulacji tymczasowych zdejmie bowiem z rządu presję w kwestii przyjęcia ustawy o OZE wywieraną przez Komisję Europejską, która domaga się implementacji unijnej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii.  

Przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki i posłowie zajmujący się w Sejmie kwestiami energetycznymi podkreślają jednak, że przyjęcie tymczasowej ustawy nie wpłynie na tempo prac nad pełnym „trójpakiem” energetycznym. Co prawda nie ma już szans na skierowanie do parlamentu projektów pełnych ustaw energetycznych jeszcze przed końcem roku – co jeszcze do niedawna zapowiadał resort gospodarki – niemniej jednak wykonano kolejny krok mający na celu przekazanie projektów ustaw z „trójpaku energetycznego” do Sejmu. 

Jak informuje dzisiaj cire.pl, rządowy Komitet do Spraw Europejskich, który ostatnio zajmował się projektami ustaw trójpaku, rekomendował resortowi gospodarki dalsze prace nad pakietem ustaw energetycznych. Teraz projekty będą przedmiotem prac Stałego Komitetu Rady Ministrów, gdzie jedną z kluczowych i spornych kwestii, która może opóźnić zaakceptowanie nowych regulacji przez rząd, może być wysokość wsparcia dla współspalania. Jeśli przedstawiciele poszczególnych resortów wchodzący w skad Komitetu dojdą do konsensusu, wówczas projekty ustaw zostaną skierowane do prac w parlamencie. 
gramwzielone.pl