Posłowie zajmą się jutro nowelizacją Prawa energetycznego

Posłowie zajmą się jutro nowelizacją Prawa energetycznego
foto: RWE press

{więcej}W celu uchwalenia nowelizacji Prawa energetycznego, czyli tzw. małego trójpaku energetycznego w sejmie powołano nową podkomisję. 

Sejmowa komisja gospodarki jutro zajmie się projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne mającym na celu wdrożenia do polskiego prawa regulacji unijnych dyrektyw energetycznych, w których implementacji Polska ma już spore opóźnienie grożące nałożeniem przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości na nasz kraj ogromnych kar finansowych. Jak informuje wnp.pl, podczas jutrzejszego spotkania może zostać powołana nadzwyczajna komisja, która zajmie się nowelizacją Prawa energetyczego – w celu przyspieszenia przyjęcia proponowanych regulacji. 

REKLAMA

Poselski projekt tzw. małego trójpaku energetycznego był już w sejmie przedmiotem I czytania, a jak podkreśla Andrzej Czerwiński przewodniczący sejmowej komisji ds. eneregtyki, w sejmie panuje konsensus co do konieczności przyjęcia proponowanych zmian i mogą one zostać przyjęte przez komisję jeszcze w tym miesiącu, po czym nowelizacja Prawa energetycznego będzie głosowana na posiedzeniu plenarnym. 

REKLAMA

Tymczasem prace nad ustawami energetycznymi wchodzącymi w skład tzw. dużego trójpaku energetycznego są obecnie na etapie uzgodnień w złożonym z wiceministrów poszczególnych resortów Stałym Komitecie Rady Ministrów, który ma zakończyć pracę nad nimi jeszcze w pierwszym kwartale tego roku, po czym duży trójpak energetyczny, w tym ustawa o OZE, ma zostać skierowana do prac w parlamencie. 
gramwzielone.pl