Mały trójpak energetyczny ułatwi budowę mikroinstalacji?

Mały trójpak energetyczny ułatwi budowę mikroinstalacji?
foto: Yingli Green Energy press

{więcej}W małym trójpaku energetycznym mogą znaleźć się zapisy ułatwiające proces inwestycji w małe systemy OZE o mocy do 40 kW. 

Jak informuje dzisiaj cire.pl, sejmowy zespół pracujący nad kształtem tzw. małego trójpaku energetycznego, czyli nowelizacji Prawa energetycznego, może wprowadzić do niego dodatkowe preferencje w zakresie inwestycji w mikroinstalacje. 

W obecnym projekcie małego trójpaku znajdziemy zapis mówiący o zwolnieniu mikroinstalacji z opłaty za przyłączenie do sieci. Tymczasem – według cire.pl – w projekcie mogą się ponadto znaleźć zapisy, o których wprowadzenie wnioskuje Koalicja Klimatyczna. 

REKLAMA
REKLAMA

Zdaniem Koalicji, mały trójpak – oprócz zwolnienia z opłaty za przyłączenie – w zakresie mikroinstalacji powinien dodatkowo zawierać zapisy mówiące o zwolnieniu inwestorów z obowiązku zakładania działalności gospodarczej i posiadania koncesji, a także wprowadzić obowiązek zakupu energii z mikroinstalacji przez zakłady energetyczne po średniej cenie rynkowej z roku wcześniejszego. Poprawka postulowana przez Koalicję Klimatyczną zakłada ponadto zniesienie opłat za procedury związane z rejestracją w systemie świadectw pochodzenia.

Tego rodzaju zapisy znajdują się zresztą w projekcie ustawy o OZE, który jest obecnie przedmiotem prac w rządzie i wkrótce powinien trafić do parlamentu. Mały trójpak nie wprowadzi natomiast znajdującego się w projekcie ustawy o OZE, nowego systemu dopłat do energii produkowanej w domowych systemach OZE będącego kluczowym czynnikiem, który może zapoczątkować w Polsce rozwój mikroźródeł OZE. 

Jak dodaje cire.pl, w naszym kraju nie ma obecnie indywidualnych producentów energii ze źródeł odnawialnych, podczas gdy w Niemczech jest około 2 mln obywateli produkujących zieloną energię, do których należy wiekszość tamtejszego rynku OZE. 
gramwzielone.pl