OZE będzie w centrum europejskiej mapy energetycznej

http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/content/20130121STO05424/html/Niki-Tzavela-Odnawialne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-stan%C4%85-si%C4%99-centrum-struktury-energetycznej-UE

REKLAMA
REKLAMA