Aktualne koszty poszczególnych OZE wg IRENA

http://irena.org/DocumentDownloads/Publications/Renewable%20Generation%20Costs%202012.pdf

REKLAMA
REKLAMA