Janusz Piechociński o terminie przyjęcia ustawy o OZE

Janusz Piechociński o terminie przyjęcia ustawy o OZE
Janusz Piechociński, źródło: piechocinski.pl

{więcej}Minister gospodarki potwierdził dzisiaj wcześniejsze informacje kierowanego przez siebie resortu co do spodziewanego terminu przyjęcia przez rząd projektów ustaw z tzw. dużego trójpaku energetycznego. 

Janusz Piechociński zapewnił dzisiaj, że projekty ustaw z trójpaku energetycznego zostaną przyjęte przez rząd najpóźniej do końca marca, po czym zostaną skierowane do prac w parlamencie. 

REKLAMA

Przedstawiciele resortu gospodarki zapewniają od kilku tygodni, że rząd uzgodni projekty ustaw energetycznych, w tym ustawy o OZE, do końca I kwartału br. Jednocześnie nie udało się jeszcze wyeliminować różnic zdań prezentowanych przez poszczególne ministerstwa – głównie w zakresie wielkości dopłat dla poszczególnych grup OZE w ramach nowego systemu wsparcia. 

REKLAMA

Równolegle do rządowych prac nad dużym trójpakiekm w Sejmie toczą się prace nad tzw. małym trójpakiem energetycznym, czyli poselskimi propozycjami regulacji, które mają zmodyfikować Prawo energetyczne i dostosować je do unijnych wymogów.

Wobec ostatnich wydarzeń na polskim rynku OZE – zwłaszcza w zakresie drastycznego spadku giełdowych cen zielonych certyfikatów – autorzy projektowanego systemu wsparcia stają też przed nowym wyzwaniem uregulowania zasad systemu zielonych certyfikatów. Nowe propozycje w tym zakresie przedstawiło w ubiegłym tygodniu Ministerstwo Gospodarki. 
gramwzielone.pl