Rynek zielonych certyfikatów: dane za 2012 rok. Ile certyfikatów wydał, a ile umorzył URE?

Rynek zielonych certyfikatów: dane za 2012 rok. Ile certyfikatów wydał, a ile umorzył URE?
russians are here, flickr cc-by-2.0

{więcej}Urząd Regulacji Energetyki podał informacje o produkcji energii elektrycznej z OZE w ubiegłym roku, a także o ilości wydanych i umorzonych zielonych certyfikatów. 

Jak poinformowało URE, w 2012 roku wszystkie źródła odnawialne w Polsce wyprodukowały w sumie 4.416,08 MWh energii elektrycznej – o 1.334,045 MWh więcej niż w roku 2012. Najwięcej energii z OZE w 2012 roku wyprodukowały elektrownie wiatrowe (2,49 GWh w porównaniu do 1,61 GWh w roku 2011), elektrownie wodne (0,96 GWh w porównaniu do 0,95 GWh w roku 2011), elektrownie biomasowe (0,82 GWh w porównaniu do 0,4 GWh w roku 2011), podczas gdy elektrownie biogazowe wyprodukowały 131 MWh (o 30 MWh więcej niż rok wcześniej), a elektrownie fotowoltaiczne – zaledwie 1,29 MWh w porównaniu do 1,125 MWh w roku 2011. W zestawieniu tym nie ujęto energii wyprodukowanej w technologii współspalania. 

REKLAMA

Zgodnie z danymi URE, w ubiegłym roku Urząd wydał zielone certyfikaty za wyprodukowanie w sumie 12.865.885,3 MWh energii (12.929.808,6 MWh w roku 2011 i 10.987.832,3 MWh w roku 2010).

REKLAMA

Z certyfikatów wydanych w 2012 roku na współspalanie przypadło 5.677.859,5 MWh, na energetykę wiatrową – 3.825.275,5 MWh, na energetykę wodną – 1.830.129,7 MWh, na energetykę biomasową – 1.089.492,9 MWh, a na biogazownie i fotowoltaikę – odpowiednio po 442.088 MWh i 1.048,4 MWh. 

Ciekawie przedstawiają się dane za rok 2012 dotyczące wydanych i umorzonych świadectw pochodzenia. Według URE, w 2012 roku wydano świadectwa pochodzenia odpowiadające łącznej produkcji zielonej energii na poziomie 12,865 TWh, podczas gdy umożono ich tylko 6,082 TWh. Tymczasem w roku 2011 było to odpowiednio 12,928 TWh i 11,449 TWh. 
gramwzielone.pl