Ministerstwo Gospodarki podniesie obowiązek zakupu zielonych certyfikatów

Ministerstwo Gospodarki podniesie obowiązek zakupu zielonych certyfikatów
A.Kuzminski, flickr cc-by-2.0

{więcej}Obecnie procedowana w Sejmie nowelizacja Prawa energetycznego zakłada częściowe zwolnienie z obowiązku zakupu zielonych certyfikatów najbardziej energochłonne przedsiębiorstwa. Przyjęcie takiego rozwiązania oznacza potrzebę zwiększenia obowiązku OZE dla innych podmiotów zobowiązanych do zakupu zielonych certyfikatów. 

Jak informuje dzisiaj cire.pl, nowelizacja Prawa energetycznego, czyli pakiet rozwiązań ujęty w tzw. małym trójpaku energetycznym, zmniejszy popyt na zielone certyfikaty generowany przez energochłonne przedsiębiorstwa w sumie o około 750 GWh. 

REKLAMA

Zwolnienie ma objąć m.in. producentów węgla kamiennego, rud nieżelaznych, wyrobów z drewna, papieru, chemikaliów, gumy, tworzyw sztucznych czy wyrobów elektrycznych i grafitowych, a także żywności. W sumie do zwolnienia w wysokości 80% obecnego obowiązku umarzania świadectw pochodzenia energii z OZE będą kwalifikować się firmy, w których stosunek kosztów energii elektrycznej do wartości sprzedaży wynosi przynajmniej 12%. W przypadku firm, w których udział kosztów energii wynosi 7-12%, zwolnienie zostanie ustalone na poziomie 60%, a w przypadku firm notujących koszty energii na poziomie 3-7% wartości sprzedaży zwolnienie wyniesie 20%. 

REKLAMA

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Gospodarki, obowiązek zakupu energii z OZE będzie rósł do poziomu 20% w roku 2021. Aby jednak zrealizować ten plan – w obliczu proponowanych zwolnień – Ministerstwo Gospodarki będzie musiało zwiększyć obowiązek zakupu certyfikatów dla pozostałych, objętych nim podmiotów. Jak informuje dzisiaj cire.pl, resort gospodarki zapowiedział już podniesienie obowiązku w kolejnym rozporządzeniu regulującym rynek zielonych certyfikatów. 
gramwzielone.pl