Dotacje na OZE z Funduszy Norweskich. Nabór wniosków ruszy w II kwartale

Dotacje na OZE z Funduszy Norweskich. Nabór wniosków ruszy w II kwartale
foto: Colexon press

{więcej}W II kwartale br. ruszy nabór wniosków o dotacje na inwestycje energooszczędne i odnawialnej źródła energii z Funduszy Norweskich. 

Jak poinformowało Ministerstwo Środowiska, pod koniec stycznia podpisano umowę w sprawie realizacji programu „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Jej stronami są Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz rządy Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. 

REKLAMA

Dzięki podpisaniu umowy, wnioski o dofinansowanie w konkursie na OZE i poprawę efektywności energetycznej będzie można składać już w II kwartale tego roku. Celem programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej z OZE. Wniskodawcy będą mogli ubiegać się o dotację z puli budżetu programu w wysokości 67 mln euro, przy czym wartość dofinansowania w przypadku pojedynczego projektu ma wynosić od 70 tys. euro do 3 mln euro przy maksymalnym dofinansowaniu w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych. 

REKLAMA

Inwestycje, na które będzie można pozyskać dofinansowanie, dotyczą sektora publicznego i będą mogły zostać przeznaczone na termomodernizację, modernizację węzłów cieplnych i zastąpienie przestarzałych źródeł ciepła źródłami energii cieplnej i elektrycznej pochodzącej z OZE – w tym generowanej z kolektorów słonecznych, systemów fotowoltaicznych, kogeneracyjnych systemów biogazowych, pomp ciepła, geotermii, kotłów na biomasę, małych turbin wiatrowych czy rekuperacji ciepła.
gramwzielone.pl