MG: jest zgoda w rządzie dot. wsparcia dla mikro- i małych instalacji

MG: jest zgoda w rządzie dot. wsparcia dla mikro- i małych instalacji
foto: DrabikPany, flickr cc-by-2.0

{więcej}Podczas ubiegłotygodniowej debaty „Inteligentny odbiorca w inteligentnej sieci”, która odbyła się w siedzibie „Polityki” i która była poświęcona energetyce prosumenckiej, Ministerstwo Gospodarki poinformowało o aktualnym podejściu rządu do wsparcia mikro- i małych instalacji OZE. 

Jak poinformował Janusz Pilitowski, dyrektor Departamentu Energetyki Odnawialnej w resorcie gospodarki, w rządzie, który pracuje obecnie nad finalną wersją ustawy o OZE, jest zgoda co do systemu wsparcia dla operatorów mikro- i małych odnawialnych źródeł energii – w tym w zakresie przyznania ułatwień w procecie inwestycji polegających m.in. na wyłączeniu z obowiązku rejestracji działalności gospodarczej, a także objęcia mikro- i małych OZE systemem taryf gwarantowanych. 

REKLAMA

Działania wspierające rozwój mikro- i małej generacji zapowiedział także prezes Urzędu Regulacji Energetyki Marek Woszczyk, który poinformował, że do 2015 roku URE opracuje koncepcję inteligentnych sieci energetycznych zakładającą aktywny udział w produkcji energii energetyki rozproszonej i prosumentów. Prezes URE zaznaczył, że nowe rozwiązania powinny skłaniać prosumentów do produkcji energii w pierwszej kolejności na własny użytek. 

REKLAMA

W dostępnym projekcie ustawy o OZE z października 2012 r. zakłada się wprowadzenie nowej, uprzywilejowanej grupy producentów energii w mikro- i małych instalacjach OZE. Zgodnie z proponowanymi regulacjami, właściciel mikroinstalacji, czyli elektrowni OZE o mocy do 40 kW, zostanie zwolniony m.in. z obowiązku rejestracji działalności gospodarczej, a koszty jej podłączenia do sieci pokryje lokalny zakład energetyczny. Ponadto, grupa operatorów mikro- i małych instalacji OZE zostanie objęta systemem stałych, preferencyjnych taryf gwarantowanych, przysługujących im za sprzedaż wypordukowanej energii – w przeciwieństwie do operatorów większych instalacji OZE, którzy zostaną objęci zmodyfikowanym systemem zielonych certyfikatów.  
gramwzielone.pl