Które urządzenia można odliczyć VAT

http://www.transport.gov.pl/files/0/1346/podmrozp3wrz.pdf

REKLAMA
REKLAMA