Szkolenie: Mały trójpak. Zakres regulacji, obowiązywanie i konsekwencje dla branży

Szkolenie: Mały trójpak. Zakres regulacji, obowiązywanie i konsekwencje dla branży
foto: RWE press

{więcej}Zapraszamy do uczestnictwa w specjalistycznym szkoleniu pt. „Mały trójpak. Zakres regulacji, obowiązywanie i konsekwencje dla branży”, które odbędzie się 23 maja 2013 roku w Warszawie.
 
Wydarzenie zostanie zorganizowane przez Zespół CBE Polska, który z zakresu prawodawstwa energetycznego przeszkolił już ponad tysiąc osób. Prowadzącym będzie dr Zdzisław Muras, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki, obecnie pełniący funkcję Dyrektora Departamentu Regulacji (a uprzednio Dyrektora Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych).
 
Zgodnie z zapewnieniem Organizatora w trakcie szkolenia omówione zostaną:
 
–  zakres wprowadzanej regulacji, terminy, obowiązywanie oraz podmioty zobligowane
–  zmiany dotyczące wsparcia dla CHP i OZE
–  wprowadzenie nowych definicji ustawowych takich jak: mikroinstalacja, gwarancja pochodzenia, końcowe zużycie energii brutto oraz transfer statystyczny
–  ułatwienia dla przyłączania mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do sieci
–  uproszczenie procedur, zwolnienia oraz uproszczenia inwestycji w mikroinstalacje
–  rozwiązania dla energochłonnych branż przemysłu
–  zmiany przepisów dotyczące opracowywania planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych
–  nowy system gwarancji pochodzenia, niezależny od funkcjonowania systemu świadectw pochodzenia
–  przepisy dotyczące rozdziału działalności sieciowej (przesyłu i dystrybucji) od działalności w zakresie wytwarzania i obrotu paliwami gazowymi i energią elektryczną
–  wprowadzenie wymogu obligu giełdowego dla przedsiębiorstw gazowych
–  rozwiązania stymulujące liberalizację konkurencyjność polskiego sektora gazowego
 
Do udziału w wydarzeniu Organizatorzy zapraszają:
 
–  pracowników elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni oraz przemysłowych odbiorców energii
–  reprezentantów sektora dystrybucji i przesyłu energii (OSP i OSD)
–  przedstawicieli sektora OZE oraz gazownictwa
–  dostawców produktów i rozwiązań technologicznych
–  firmy doradcze oraz kancelarie prawne
–  przedsiębiorstwa z sektora budownictwa przemysłowego i wykonawców projektów
–  banki finansujące inwestycje energetyczne
–  pracowników urzędów organów administracji państwowej i samorządowej
–  inwestorów oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką nowego prawa energetycznego
 
Szczegółowe informacje o wydarzeniu znaleźć można na stronie: http://cbepolska.pl/pl/szkolenie-maly-trojpak.html
 
UWAGA! Ze względu na warsztatowy charakter wydarzenia ilość miejsc jest ograniczona. Serdecznie zapraszamy do udziału!
 
Dane kontaktowe:
tel/fax: +48 22 82 77 123
e-mail: biuro@cbepolska.pl

REKLAMA
REKLAMA