Mały trójpak energetyczny do kosza? Rząd przyspieszy prace nad dużym trójpakiem i zaktualizuje wysokość wsparcia

Mały trójpak energetyczny do kosza? Rząd przyspieszy prace nad dużym trójpakiem i zaktualizuje wysokość wsparcia
Janusz Piechociński, źródło: piechocinski.pl

{więcej}”Rzeczpospolita” informuje, że w rządzie pojawiły się głosy opowiadające się za wstrzymaniem prac nad tzw. małym trójpakiem energetycznym wobec planów skierowania do Sejmu projektów ustaw energetycznych z tzw. dużego trójpaku. 

Do informacji o zaprzestaniu prac nad poselskim projektem nowelizacji Prawa energetycznego odniósł się na łamach „RZ” poseł Andzej Czerwiński, szef sejmowej podkomisji ds. energetyki. – Są głosy, by zaprzestać prac nad „małym trójpakiem”, skoro w kwietniu ma być procedowany duży, ale ja jestem zdania, że rozwiązania, które wprowadza mały, tylko ułatwią i przyspieszą niektóre decyzje. Zwłaszcza że premier powiedział, że duży trójpak ma być zrobiony przede wszystkim dobrze, a nie szybko – „RZ” cytuje Andrzeja Czerwińskiego. 

REKLAMA

Jak ponadto informuje dzisiaj „Rzeczpospolita” Ministerstwo Gospodarki zamierza zaktualizować wysokość współczynników korekcyjnych, które zostaną przyznane poszczególnym grupom technologii OZE w nowej ustawie o OZE – w stosunku do wysokości dopłat zaproponowanych w projekcie ustawy opublikowanym w październiku 2012 r. W tym celu resort gospodarki wspomoże się analizą odpowiednich poziomów wsparcia wykonaną przez wybraną firmę konsultingową. MG zaznaczyło, że prace nad aktualizacją współczynników korekcyjnych nie spowolnią prac nad przyjęciem ustawy o OZE. 

REKLAMA

Na przyspieszenie prac nad projektami ustaw energetycznych wpłynęła informacja o skierowaniu przez Komisję Europejską wniosku do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie nałożenia na nasz kraj kar za opóźniania we wdrożeniu unijnej dyrektywy o OZE. Na jej przyjęcie mieliśmy czas do końca 2010 roku, tymczasem projektu ustawy o OZE, która ma wdrożyć do naszego prawa odpowiednie unijne regulacje, jeszcze nie ma w parlamencie. Skierowanie do prac w Sejmie projektu ustawy o OZE wraz z pozostałymi projektami ustaw energetycznych wchodzącymi w skład tzw. dużego trójpaku energetycznego Ministerstwo Gospodarki zapowiadało na koniec I kwartału br., jednak nie wywiązało się z tego terminu. 

W ubiegłym tygodniu na temat ustawy o OZE wypowiedział się premier Donald Tusk wskazując na konieczność obniżenia kosztów wsparcia dla OZE, w tym na konieczność zweryfikowania niektórych zasad projektowanego systemu zielonych certyfikatów. W ubiegłym tygodniu po raz kolejny szybkie skierowanie dużego trójpaku do Sejmu zapowiedział minister gospodarki Janusz Piechociński. Według przekazanych wówczas przez niego infofmacji ma to nastąpić w tym tygodniu. 
gramwzielone.pl