Premier nie odpowiada na maile w sprawie ustawy o OZE. Greenpeace pisze list otwarty

Premier nie odpowiada na maile w sprawie ustawy o OZE. Greenpeace pisze list otwarty
NREL press

{więcej}W ramach akcji zorganizowanej przez Greenpeace Polska, do Kancelarii Premiera trafiło ponad 6 tys. e-maili w sprawie przyjęcia ustawy o OZE. Poniżej prezentujemy list otwarty, jaki do Premiera skierował Robert Cyglicki, dyrektor programowy Greenpeace Polska. 

Komunikat Greenpeace Polska:

Blisko 6000 maili w sprawie ustawy o odnawialnych źródłach energii wysłali obywatele do premiera Dolanda Tuska. Nikt nie doczekał się odpowiedzi. Dlatego Robert Cyglicki, dyrektor programowy Greenpeace Polska, zdecydował się napisać do szefa polskiego rządu list otwarty,

REKLAMA


Sz. P.
Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Do wiadomości:
Jacek Cichocki, Minister – członek Rady Ministrów, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Adam Jasser, Podsekretarz Stanu, Sekretarz i Członek Rady Gospodarczej, Wiceprzewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów

 Szanowny Panie Premierze!

REKLAMA

Tysiące ludzi napisało do Pana w ostatnich tygodniach e-maile z pytaniami o ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE). Niestety nikt nie doczekał się odpowiedzi. W związku z tym jeszcze raz oficjalnie i stanowczo domagam się efektywnego i rozsądnego wsparcia dla produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Takie źródła, szczególnie nieduże i rozproszone, mogą znacząco poprawić bilans energetyczny kraju w stosunkowo krótkim czasie i niewielkim kosztem.

Obecny system wspierania OZE jest kosztowny i często nie ma nic wspólnego z ochroną środowiska. Dofinansowanie współspalania węgla z biomasą w olbrzymich kotłach konwencjonalnych elektrowni jest u nas najwyższe na świecie. Doprowadziło to do patologii w systemie wsparcia w sektorze energetyki odnawialnej. Dodatkowo, import biomasy z Ukrainy, Afryki czy Azji przyczynia się do wzrostu zanieczyszczeń, a nie ich ograniczania. 

Nowa ustawa o OZE, która miała zlikwidować zły i niesprawiedliwy system wsparcia, jest przygotowywana od ponad dwóch lat. Z przykrością jednak stwierdzam, że od roku przyjęcie gotowego projektu jest systematycznie odsuwane w czasie przez Pana rząd. Jest to tym bardziej karygodne, że projekt ten likwiduje bariery dla powstawania przydomowych elektrowni i innego rodzaju rozproszonych źródeł energii, których rozwój poprawi bilans energetyczny kraju oraz wpłynie pozytywnie na rozwój przedsiębiorczości w Polsce.

W imieniu wszystkich zainteresowanych osób, a w szczególności tych, które wysłały do Pana e-maile w tej sprawie, proszę o zajęcie jasnego stanowiska oraz wskazanie konkretnego terminu przyjęcia przez Pana rząd ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Z poważaniem
Robert Cyglicki, dyrektor programowy Fundacji Greenpeace Polska

źródło: Greenpeace Polska