Ustawa o OZE: czy zielone certyfikaty będą przysługiwać także za produkcję energii na własny użytek?

Ustawa o OZE: czy zielone certyfikaty będą przysługiwać także za produkcję energii na własny użytek?
foto: Colexon press

{więcej}Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Ministerstwo Gospodarki, obecnie zielone certyfikaty przysługują także za produkcję energii na własny użytek. Inaczej będzie jednak w nowym systemie wsparcia dla OZE, który zostanie wprowadzony w życie wraz z ustawą o OZE.
 
Jak poinformował Departament Energetyki Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki w odpowiedzi na zapytanie naszego czytelnika, autora bloga mikrogeneracja.com, w obecnym systemie wsparcia producent energii z OZE może wystąpić o wydanie zielonego certyfikatu nie tylko za energię sprzedaną do sieci, ale także w przypadku konsumpcji na własny użytek, co wynika z aktualnej wersji Prawa energetycznego (art. 9e ust. 1). Nie jest jednak jasne jak ta kwestia zostanie rozwiązana w ustawie o OZE.
 
Ministerstwo Gospodarki informowało wcześniej, że w nowej ustawie wsparcie nie będzie przysługiwać producentom za energię skonsumowaną na miejscu, która została wyprodukowana w instalacjach objętych systemem taryf gwarantowanych. Czy analogiczne rozwiązanie będzie stosowane w przypadku większych instalacji OZE objętych systemem wsparcia w postaci zielonych certyfikatów?
 
Jak informuje MG, w nowej ustawie o OZE ma być stosowana zasada, zgodnie z którą – podobnie jak w przypadku instalacji objętych systemem taryf gwarantowanych – w przypadku elektrowni OZE objętych systemem zielonych certyfikatów, ich właściciele będą mogli wystąpić o wydanie certyfikatów, ale tylko w przypadku energii sprzedanej do sieci energetycznej. W przypadku, gdy wyprodukowana energia zostanie skonsumowana na własny użytek, wsparcie w postaci certyfikatów przysługiwać nie będzie. 

gramwzielone.pl

REKLAMA
REKLAMA