Zielonymi certyfikatami będzie można handlować za granicą?

Zielonymi certyfikatami będzie można handlować za granicą?
Nordex press

{więcej}Consus, firma specjalizująca się w pośrednictwie w handlu uprawnieniami do emisji CO2, proponuje sprzedaż zielonych certyfikatów na rynku międzynarodowym. 

Jak informuje „Puls Biznesu”, Consus uzyskał już z TGE pozwolenie na transgraniczną sprzedaż zielonych certyfikatów. Jak dotąd zielonymi certyfikatami można było handlować tylko w Polsce. Propozycja Consus to szansa zwiększenie popytu na zielone certyfikaty i rozwiązanie problemu ich rynkowej nadpodaży, w wyniku której ich giełdowa cena spadła do rekordowo niskiego poziomu. 

„PB” cytuje prezesa grupy Consus Macieja Wiśniewskiego, który informuje, że Consus przygotowuje ofertę umożliwiającą sprzedaż certyfikatów na rynku międzynarodowym. Według Wiśniewskiego, dzięki nowemu mechanizmowi możliwy bedzie zakup certyfkatów przez podmioty zagraniczne, które będa mogły rozliczyć się z nich w swoich krajach. 

REKLAMA
REKLAMA

„Puls Biznesu” zwraca uwagę, że zgodnie z obecnym polskim prawem zielonych certyfikatów nie można sprzedawać za granicą. Natomiast zgodnie z unijnymi regulacjami na rynku transgranicznym można handlować tzw. gwarancjami pochodzenia, czyli prawami majątkowymi wydawanymi jako potwierdzenie wyprodukowania określonej energii z OZE. Jak na razie w polskim prawie nie funkcjonuje jeszcze mechanizm gwarancji pochodzenia. Ma on jednak obowiązywać po wejściu w życie nowelizacji Prawa energetycznego, tzw. małego trójpaku. Wdrożenia systemu gwarancji pochodzenia wymaga bowiem Unia Europejska, na podstawie unijnej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii. 

„PB” cytuje Piotra Ciołkowskiego z kancelarii CMS Cameron, który zwraca uwagę, że w przypadku sprzedaży certyfikatów za granicą, ich umożenia nie będzie można zaliczyć do spełnienia obowiązku OZE, zgodnie z którym polscy dystrybutorzy energii muszą wykazać określony udział OZE w sprzedawanej przez siebie energii.

Grupa Consus oferuje kompleksową usługę na rynku uprawnień do emisji CO2, począwszy od weryfikacji emisji gazów cieplarnianych, poprzez stworzenie spójnej strategii ochrony powietrza w przedsiębiorstwie, zarządzanie i handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, po strategiczne zarządzanie proekologicznymi inwestycjami oraz pozyskiwanie dla nich finansowania. W skład Grupy Consus wchodzi Dom Maklerski Consus, który specjalizuje się w obsłudze transakcji na europejskim rynku hanldu uprawnieniami do emisji CO2.
gramwzielone.pl