Ile energii wyprodukowano z OZE w Polsce w 2010 r.?

Ile energii wyprodukowano z OZE w Polsce w 2010 r.?
siemens press

Urząd Regulacji Energetyki przekazał wstępne dane dotyczące produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ubiegłym roku.{wiecej}

Według szacunków URE w 2010 roku z OZE wyprodukowano w naszym kraju około 10 TWh zielonej energii. Jest to wynik o ok. 1,5 TWh lepszy w porównaniu do roku 2009. Dane z 2010 r. nie są jednak jeszcze ostateczne – nie uwzględniają produkcji zielonej energii z ostatnich miesięcy 2010 r.

REKLAMA

Największy udział w produkcji energii odnawialnej w Polsce mają elektrownie kogeneracyjne. Jak wynika z danych dotychczas zebranych przez URE, przy wykorzystaniu technologii współspalania w ubiegłym roku powstało w naszym kraju 4,081 TWh energii z całkowitej zaewidencjonowanej jak na razie produkcji OZE na poziomie 8,798 TWh – czytamy w portalu WNP.pl.

REKLAMA

Na drugim miejscu pośród poszczególnych rodzajów OZE plasuje się energetyka wodna z produkcją 2,492 TWh, a na trzecim – energetyka wiatrowa z produkcją 1,396 TWh. W 2010 roku z biomasy wyprodukowano natomiast minimum 0,519 TWh, a z biogazu 0,308 TWh.