Rusza II edycja konkursu GreenEvo

Rusza II edycja konkursu GreenEvo
greenevo

Minister Środowiska Andrzej Kraszewski ogłosił rozpoczęcie naboru nowych firm do projektu GreenEvo – Akceleratora Zielonych Technologii. Dotychczasowi laureaci {więcej}potwierdzają: oni zaprezentowali już swoje rozwiązania na całym świecie i podpisują pierwsze obiecujące kontrakty.

Globalny rynek zielonych technologii opiera się głównie na klientach instytucjonalnych. Dlatego najlepsze polskie rozwiązania środowiskowe potrzebują w tej branży wsparcia rządu. GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii to innowacyjny projekt Ministerstwa Środowiska przygotowany z myślą o pomocy dla polskich małych oraz średnich przedsiębiorstw oferujących rozwiązania w zakresie zielonych technologii w procesie ekspansji zagranicznej. GreenEvo to szansa dla polskich przedsiębiorstw działających w branży środowiskowej. Projekt Ministerstwa Środowiska zapewnia im kompleksowe szkolenia oraz umożliwi skuteczny transfer technologii za granicę.

Na konferencji prasowej inaugurującej II edycję programu minister Andrzej Kraszewski mówił m.in.:

REKLAMA

– Ogłaszam otwarcie naboru do drugiej edycji projektu GreenEvo. Zapraszamy wszystkich polskich przedsiębiorców posiadających zielone technologie, które chcieliby wypromować i ze wsparciem rządu transferować za granicę. Ministerstwo Środowiska będzie kontynuowało skuteczną i potrzebną politykę wspierania Zielonych Technologii, aby dynamizować wzrost gospodarczy, wyrównywać szanse polskiego biznesu względem Zachodu i doprowadzić do zwiększenia znaczenia Polski w dziedzinie ekologii na świecie.

Zgłoszenia do drugiej edycji projektu są przyjmowane od 17 stycznia do 28 lutego poprzez formularz dostępny pod adresem www.greenevo.gov.pl. Obszary, w których poszukujemy technologii to: odnawialne źródła energii

(biopaliwa i biomasa, paliwa płynne i stałe, ogniwa paliwowe, energetyka wodna, energetyka wiatrowa, fotowoltaika i kolektory słoneczne, energetyka geotermalna), ochrona powietrza (przechwytywanie i składowanie dwutlenku węgla, redukcja emisji zanieczyszczeń przemysłowych, redukcja emisji gazów cieplarnianych), gospodarka wodno-ściekowa (oczyszczanie ścieków komunalnych, oczyszczanie ścieków przemysłowych, uzdatnianie wody), gospodarka odpadami (gospodarka odpadami komunalnymi, przemysłowymi, medycznymi, niebezpiecznymi, recykling, oprogramowanie wspierające gospodarkę odpadami), rozwiązania wspierające oszczędność energii (przechowywanie energii, energooszczędne źródła światła, rozwiązania sprzyjające oszczędności energii w budownictwie, oprogramowanie wspierające optymalizację zużycia energii), systemy wspierające monitorowanie i gromadzenie informacji o środowisku naturalnym. Formuła w nowej edycji pozostaje prawie bez zmian. Zgłaszane do GreenEvo są technologie środowiskowe, a nie same firmy. Kapituła złożona z ekspertów ds. transferu technologii i rozwiązań środowiskowych będzie oceniała zgłoszone technologie pod względem nowoczesności, potencjału eksportowego, użyteczności. – Poszerza się lista uczestników i laureatów GreenEvo, ponieważ technologie z I edycji pozostają pod parasolem ministerstwa – mówi Katarzyna Reiter, dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą w Ministerstwie Środowiska.

Zainteresowanych zgłoszeniem zapraszamy do zapoznania się z technologiami laureatów I edycji GreenEvo – filmy na ich temat można obejrzeć na stronie internetowej GreenEvo https://www.greenevo.gov.pl/filmy.php Rozwiązanie drugiej edycji konkursu w marcu. W kwietniu zaczną się szkolenia dla wyłonionych w konkursie przedsiębiorców.

Na ten rok kluczowe kierunki dla uczestników GreenEvo to dalej Europa i Azja, w tym kraje takie jak: Węgry, Słowacja, Czechy, Rumunia, Rosja, Ukraina, Białoruś, Azerbejdżan, Armenia, Kazachstan, Wietnam, Indie, Egipt, Zjednoczone Emiraty Arabskie. – Szukamy nowych perełek, wybitnych polskich zielonych technologii. Wierzymy, że dzięki GreenEvo w kolejnym roku Polska znowu zadziwi świat udowadniając, że są dziedziny, w których konkurujemy, a nawet wyprzedzamy najlepszych – mówiła Agnieszka Kozłowska-Korbicz, koordynator projektu. Co oferuje przedsiębiorcom projekt? M.in. wsparcie instytucji rządowych dla polskich technologii na całym świecie, możliwość uczestnictwa w misjach gospodarczych, a także licznych seminariach i  konferencjach. To także szeroka oferta bezpłatnych szkoleń.

REKLAMA

To wreszcie prezentacja technologii w katalogu „GreenEvo – Liderzy polskich zielonych technologii” i jego globalna dystrybucja oraz stałe wsparcie ze strony ekspertów projektu GreenEvo.

Pierwsza edycja GreenEvo podsumowana w liczbach to m.in. : 59 zgłoszonych firm, spośród których wyłoniono 13 laureatów. 152 godziny szkoleń biznesowych, 5 eksperckich analiz potrzeb rynków zagranicznych, 14 filmów i kilka tysięcy broszur promujących laureatów programu. 14 wyjazdów na misje oraz targi środowiskowe i kilkaset spotkań biznesowych. Rezultat tych działań to szereg negocjowanych właśnie kontraktów laureatów GreenEvo z zagranicznymi inwestorami i instytucjami.

Skuteczność programu potwierdził ubiegły rok, w którym laureaci GreenEvo mieli szansę zaprezentować swoje rozwiązania na całym świecie. – Ecotech, dzięki udziałowi w projekcie GreenEvo, w ciągu pół roku zyskał swoich przedstawicieli w Chinach, Wietnamie, Malezji, Filipinach i Singapurze – podkreślił dr Dominik Wojewódka, prezes firmy EcoTech Polska Sp. z o.o. Dr Wojewódka dodał, że pod koniec ubiegłego roku firmie udało się podpisać porozumienie z rządem Armenii na realizację dwóch dużych projektów w zakresie unieszkodliwiania pestycydów i odpadów arsenowych.

– Jest to pierwszy w historii taki transfer technologii. Ufam, że do połowy roku 2011 uda nam się sfinalizować także projekty w Chinach, Malezji i Singapurze – mówił prezes.

– GreenEvo pozwoliło nam dynamicznie wkroczyć na rynki zagraniczne, gdzie nasza technologia spotkała się z ogromnym zainteresowaniem – podkreślał Roman Długi, dyrektor generalny firmy Asket Roman Długi. – Dzięki licznym szkoleniom, program GreenEvo przygotował nas do zagranicznych wyjazdów, gdzie nawiązaliśmy kontakty z poważnymi instytucjami państwowymi oraz prywatnymi inwestorami. GreenEvo to jeden z pierwszych tego typu programów rządowych, który kompleksowo wspiera realizację wspierania polskiej myśli technologicznej. Akcelerator umożliwił nam także wyjazd w składzie delegacji rządowej do Azerbejdżanu. Rok 2011 będzie czasem realizacji planów biznesowych zainicjowanych dzięki GreenEvo – zapowiedział Roman Długi.

– Najtrudniejszy pierwszy rok mamy już za sobą. Przetarliśmy szlaki, sprawdziliśmy formułę, otworzyliśmy polskim technologiom środowiskowym bramę na Europę i Azję. Z noworocznym entuzjazmem zaczynamy drugą edycję GreenEvo – zapowiedziała koordynatorka programu Agnieszka Kozłowska-Korbicz.


źródło: www.greenevo.gov.pl