Ocena jakości paliw na potrzeby europejskiego systemu handlu emisjami

Ocena jakości paliw na potrzeby europejskiego systemu handlu emisjami
_gee_ flickr cc-by-2.0

{więcej}Zapraszamy do udziału w warsztacie „Ocena jakości paliw na potrzeby europejskiego systemu handlu emisjami”, które odbędą się 22 maja br. w Katowicach. 
 
Organizatorem warsztatu na temat oceny jakości paliw na potrzeby Europejskiego Systemu Handlu Emisjami jest Centrum Konferencji Biznesowych Premium. 
 
NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA:
– Jakie zmiany w zakresie poboru próbek wprowadza rozporządzenie 601/2012?
– Jak należy wyznaczać częstotliwość analiz paliw i  surowców?
– Kto powinien korzystać z formularza do wyznaczania częstotliwości analiz ze strony KOBIZE?
– Ocena adekwatności poboru próbek – procedura systemowa – wymagania formalne.
– Plan poboru próbek – procedura systemowa – wymagania formalne.
– Zasady pobierania i przygotowania próbek paliw stałych, biopaliw, stałych paliw wtórnych i odpadów paleniskowych według norm PN i ISO
 
 PODSTAWY PRAWNE:
–  Ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych z dnia 28 kwietnia 2011 obowiązująca od 21 czerwca 2011 (Dz. U. nr 122, poz. 695)
–  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
–  Wytyczne dotyczące pobierania próbek i analizy
–  Formularz w postaci pliku MS Excel do wyznaczania częstotliwości analiz (dostępny na stronie WWW. KOBIZE.PL)

 
KONTAKT i ZAPISY:
www.ckbpremium.pl
konferencje@ckbpremium.pl
TEL. 22 299 02 63
FAX 22 465 90 70

REKLAMA
REKLAMA