Ocena oddziaływania na środowisko dla inwestycji liniowych

Ocena oddziaływania na środowisko dla inwestycji liniowych
Vince Alongi / flickr cc-by-2.0

Zapraszamy Państwa na seminarium „Oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji liniowych”, które odbędzie się 23 lutego 2011 r. w Warszawie.

Sprawność w uzyskiwaniu decyzji środowiskowej jest jedną z kluczowych umiejętności menadżera przygotowującego inwestycje infrastrukturalne, zwłaszcza w przypadku przedsięwzięć liniowych wymagających uzgodnień na różnych obszarach administracyjnych.

Celem naszego seminarium jest wskazanie czynników mających decydujący wpływ na udany przebieg procesu uzyskiwania OOŚ dla inwestycji liniowych. Podczas spotkania Ekspert z GDOŚ przekaże praktyczne rady i zaprezentuje przykłady najczęstszych błędów. Wskaże również, jak się przed nimi ustrzec.

REKLAMA

Seminarium MGG Conferences
OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA INWESTYCJI LINIOWYCH
Procedury, studia przypadku i praktyczne rady

23 lutego 2011
Centrum Konferencyjne Focus, Al. Armii Ludowej 26, Warszawa


Zapraszamy przede wszystkim przedstawicieli firm inwestujących w infrastrukturę liniową, a w szczególności:

– szefów i specjalistów działów ochrony środowiska, infrastruktury i inwestycji,

– osoby odpowiedzialne za przygotowanie dokumentacji projektów i pozyskiwanie środków UE z POIiŚ,

a także przedstawicieli firm projektowych, wykonawczych oraz kancelarii prawnych i firm doradczych świadczących usługi dla ww. firm.

REKLAMA


Korzyści z udziału w seminarium:

– poznanie najbardziej krytycznych punktów przygotowania OOŚ dla przedsięwzięć liniowych,

– poznanie szczególnych zasad oraz uwarunkowań przy kwalifikowaniu przedsięwzięć liniowych,

– skonsultowanie problemów i pomoc w wyjaśnieniu wątpliwości proceduralnych,

– wymiana doświadczeń z innymi przedstawicielami branży.

 

Prelegent:

ANDRZEJ DZIURA 
Zastępca Dyrektora Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Ekspert w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i prawnych aspektów korzystania ze środowiska. Członek Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w Warszawie. Specjalizacja: postępowanie administracyjne, sądowo-administracyjne i obsługa prawna procesów inwestycyjnych. Aplikant radcowski III roku w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zdobywał na kierowniczych stanowiskach w urzędach organów administracji rządowej i samorządowej odpowiadających za realizację zadań związanych z ochroną środowiska (w tym ocenę procesów inwestycyjnych), we współpracy z kancelariami prawnymi, a także przy przygotowaniu i ocenie projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków unijnych. Do stycznia 2010 r. był naczelnikiem Wydziału Uzgodnień Inwestycyjnych i Ochrony Powietrza Atmosferycznego w Urzędzie m.st. Warszawy.