Monitorowanie i raportowanie emisji dwutlenku węgla

Monitorowanie i raportowanie emisji dwutlenku węgla
Dawn, flickr cc-by-2.0

Zapraszamy na warsztaty „Monitorowanie i raportowanie CO2 – stan obecny i planowane zmiany po 2012″.

3 marca 2011 roku odbędzie się organizowany przez Centrum Szkoleniowe FRR warsztat, który przybliży Państwu zakres nadchodzących zmian w monitorowaniu i raportowaniu dwutlenku węgla.

Uczestnictwo w tym wydarzeniu pozwoli zapoznać się z nowymi obowiązkami, jakie nakłada ustawodawca, a także z już istniejącymi wymogami z zakresu monitorowania i raportowania CO2.

REKLAMA

Najważniejsze zagadnienia warsztatu:

– Aktualne regulacje dotyczące monitorowania i raportowania CO2

– Weryfikacja raportów rocznych

– Planowane zmiany w systemie monitorowania i raportowania po 2012 (rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie Monitorowania i Raportowania CO2 oraz w sprawie Weryfikacji i Akredytacji Weryfikatorów)

– Weryfikacja danych niezbędnych do przygotowania alokacji na III okres rozliczeniowy
– Dowiedz się więcej

 

Do udziału zapraszamy:

– Specjalistów ds. rozliczania i handlu energii

– Specjalistów ds. kontroli i eksploatacji

– Specjalistów ds. ochrony środowiska

– Specjalistów ds. emisji i praw majątkowych

– Kierowników wydziału kontroli

– Kierowników wydziału eksploatacji

– Kierowników wydziału ochrony środowiska


Warsztat poprowadzi:

Prowadzący, Tomasz Karpiński, to ekspert w Zespole Weryfikacji Raportów w Krajowym Administratorze Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE) oraz Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) w Instytucie Ochrony Środowiska w Warszawie. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z monitorowaniem, raportowaniem i weryfikacją emisji CO2. Jest aktywnym uczestnikiem europejskiego forum współpracy Krajowych Administratorów (Compliance Forum) oraz członkiem zespołu ds. globalnych negocjacji klimatycznych w ramach UNFCCC.

Kontakt z organizatorem:

Zapraszam serdecznie do udziału w warsztacie, który będzie dla Państwa nieocenioną inwestycją – liczne przykłady i ćwiczenia przyniosą wymierne oszczędności w związku ze skutecznym zmniejszaniem emisji CO2Dowiedz się więcej.
 

REKLAMA

Koszt uczestnictwa w konferencji:

790 zł +VAT do 21.02.2011 roku

990 zł + VAT od 22.02.2011 roku

 

Magdalena Dymek

Centrum Szkoleniowe Sp. z o.o.

ul. Wiejska 20/3

00-490 Warszawa

Tel: (22) 100 58 96

Fax: (22) 403 39 66

magda.dymek@frr.pl

www.frr.pl