Prezydent: obywatele czekają na "duży trójpak energetyczny"

Prezydent: obywatele czekają na "duży trójpak energetyczny"
Prezydent RP Bronisław Komorowski. Foto: Kancelaria Prezydenta RP

{więcej}Prezydent Bronisław Komorowski swoje dzisiejsze wystąpienie podczas Polskiego Kongresu Energetycznego poświęcił wyzwaniom stojącym przez polską energetyką. 

Duża część dzisiejszego wystąpienia prezydenta poświęcona była zmianom legislacyjnym dla sektora energetycznego, które są przygotowywane w rządzie i w Sejmie. Jak podkreślił B. Komorowski, o przyjęciu nowych regulacji dla energetyki mówi się już od 2009 roku i powinny one zostać przyjęte jak najszybciej. W zakresie tworzenia nowego prawa prezydent wskazał na kluczową rolę Ministerstwa Gospodarki, a także posłów z sejmowej podkomisji ds. energetyki, a także potrzebę osiągnięcia konsensusu pomiędzy poszczególnymi ministrami. 

Prezydent podkreślił, że parlament powinien przyjąć jak najszybciej nowelizację Prawa energetycznego, czyli tzw. mały trójpak energetyczny, który ma implementować do polskiego prawa regulacje z unijnych dyrektyw unijnych, a rząd jak najszybciej powinien skierować do prac w parlamencie tzw. duży trójpak, czyli zbiór ustaw energetycznych, w tym ustawę o OZE. Mówiąc o rozwoju energetyki odnawialnej B. Komorowski podkreślł potrzebę impelementowania rozwiązań umożliwiających rozwój energetyki rozproszonej, która jego zdaniem ustanowi „nowe ramy obywatelskiej wolności” i która będzie szansą na aktywizację obywateli, a także przyczyni się do rozwoju lokalnych społeczności. 

REKLAMA
REKLAMA

Do najważniejszych wyzwań stojących przed Polską w zakresie energetyki – oprócz przyjęcia nowych regulacji – B. Komorowski zaliczył stworzenie racjonalnego miksu energetycznego uwzględniające wyzwania niskoemisyjnej strategii Unii Europejskiej. Chociaż – jak poinformował prezydent – przyszłość energetyki należy do energii gazowej i OZE, które w jego opinii w 2035 roku będzie odpowiadać za 1/3 produkcji energii w Europie, Polska swoją niskoemisyjność powinna rozwijać – jego zdaniem –  głównie poprzez wdrażanie niskoemisyjnych techologii węglowych.

Według B.  Komorowskiego, polska polityka energetyczna powinna ponadto uwzględniać także działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej i ochronę przemysłu energochłonnego – który według danych przedstawionych przez prezydenta – wypracowuje 20% polskiego PKB i odpowiada za ok. 4% zatrudnienia ogółem. 

Odnosząc się do aktualnego tematu stworzenia nowych ram dla zarządzania polityką energetyczną rządu, B. Komorowski pochwalił pomysł większego skoordynowania polityki energetycznej poprzez powołanie pełnomocnika rządu lub osobnego ministerstwa, podsumowując, że „każde rozwiązanie będzie lepsze od obecnego” i że konieczne jest stworzenie nowego ośrodka koordynacji polityki energetycznej. 
gramwzielone.pl