Wartość opłaty zastępczej w 2011 roku

Wartość opłaty zastępczej w 2011 roku
danishwindindustryassociation/ flickr cc-by-nc-2.0

Urząd Regulacji Energetyki podał tegoroczną wartość opłaty zastępczej, w oparciu o którą w Polsce kształtuje się cena zielonej energii.{więcej}

Podstawą obowiązującego w Polsce wsparcia dla energetyki odnawialnej jest mechanizm świadectw pochodzenia, które są przyznawane przez URE producentom zielonej energii, a których określoną ilość kupują na Towarowej Giełdzie Energii dystrybutorzy energii, jeśli sami nie wytworzyli z OZE jej określonej ilości.

W 2007 roku energia dostarczana odbiorcom końcowym przez koncerny energetyczne musiała pochodzić z OZE w 7-procentach, a w ubiegłym roku udział ten wzrósł do 10,4 proc. i w kolejnych latach będzie w dalszym ciągu podnoszony w związku z koniecznością wywiązania się Polski z zobowiązania do produkcji 15 proc. energii z OZE do 2020 roku.

REKLAMA

Obowiązki związane z produkcją energii z OZE koncerny energetyczne mogą, zamiast kupowania świadectw pochodzenia, również spełnić poprzez wpłacanie na konto URE opłaty zastępczej, która jest wyznaczana przez Prezesa Urzędu w pierwszym kwartale każdego roku.

REKLAMA

W przeciwieństwie do ceny świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej z OZE, która jest ustalana przez rynek działąjący na TGE, wartość opłaty zastępczej jest w danym roku stała. Co więcej, to właśnie wartość opłaty zastępczej w dużym stopniu determiuje cenę zielonych certyfikatów, którymi handluje się na TGE.

Jednostkowa wartość opłaty zastępczej jest ustalana przez URE w oparciu o wskaźnik inflacji za poprzedni rok, który wcześniej podaje Główny Urząd Statystyczny.

W 2010 roku wartość jednostokowej opłaty zastępczej dla OZE wynosiła 267,95 zł, natomiast w roku 2011 watorść ta wynosi 274,92 zł.

W czwartek, 17 lutego, na Towarowej Giełdzie Energii jednostkowa cena świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej z OZE (indeks PMOZE_A) wynosiła 281,11 zł.

gr