Dofinansowanie na OZE na Dolnym Śląsku

Dofinansowanie na OZE na Dolnym Śląsku
fsecart, flickr cc-by-20

WFOŚiGW we Wrocławiu ogłosił nabór wniosków w ramach konkursu dotyczącego budowy lub modernizacji instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Wnioski w konkursie „Budowa, rozbudowa lub modernizacja odnawialnych źródeł energii lub wysokosprawnej kogeneracji wraz z podłączeniem do sieci przesyłowej energii cieplnej lub elektrycznej na terenie województwa dolnośląskiego” można składać w siedzibie Funduszu od 25 maja do 6 czerwca.

REKLAMA

Do konkursu mogą być zakwalifikowane projekty obejmujące: wytwarzanie energii cieplnej przy użyciu biomasy w instalacjach do 20 MWt, instalacje kogeneracyjne wykorzystujące biomasę do 3 MWe, instalacje kogeneracyjne produkujące energię z wykorzystaniem biogazu powstałego w procesie odprowadzania i/lub oczyszczania ścieków lub rozkładu szczątek roślinnych i zwierzęcych, farmy wiatrowe do 10 MW, elektrownie wodne do 5 MW, instalacje wysokosprawnej kogeneracji przy użyciu biomasy, instalacje fotowoltaiczne, a także instalacje służące do produkcji ciepła przy wykorzystaniu geotermii, energii słonecznej lub pomp ciepła.

REKLAMA

Minimalny koszt projektów zgłaszanych do konkursu wynosi 500 tys. zł, a maksymalny 10 mln zł, których finansowanie w 75-procentach może pokryć WFOŚiGW w formie pożyczki oprocentowanej na poziomie 3% w skali roku. Maksymalny okres finansowania to 10 lat od momentu wpłaty pierwszej transzy pożyczki, a okres karencji w spłacie rat to 18 miesięcy.

Konkurs WFOŚiGW jest skierowany do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych, a także do podmiotów nieposiadających osobowości prawnej i posiadających zdolność prawną.