M. Korolec: nie ma powodu, żeby system wsparcia dla OZE obciążał gospodarkę

M. Korolec: nie ma powodu, żeby system wsparcia dla OZE obciążał gospodarkę
Marcin Korolec, minister środowiska. Foto: Newseria

{więcej} Minister środowiska określił podczas odbywającego się w Katowicach Europejskiego Kongresu Gospodarczego cele polskiego rządu w zakresie rozwoju rodzimego i europejskiego sektora energetycznego. 

Marcin Korolec skomentował kwestie związane z unijną polityką klimatyczną i energetyczną, wskazując, że aktualnie najważniejsze tematy w tym zakresie to kwestia tzw. backloadingu, czyli propozycji Brukseli dotyczącej skupowania z rynku nadwyżki uprawnień do emisji CO2 w celu podniesienia jej rekordowo niskiej ceny, a także kwestia ustalenia unijnych celów w zakresie OZE do roku 2030. 

Obecnie obligatoryjne cele w zakresie udziału OZE w konsumpcji energii dla poszczególnych krajów Wspólnoty wyznaczone są do roku 2020. Dla Polski cel ten to 15% udziału OZE w konsumcji energii brutto.

REKLAMA
REKLAMA

Komisja Europejska w ostatnim czasie zabrała się do przygotowania nowej strategii na lata 2020-2030. Jak informował w Katowicach Marcin Korolec, polski rząd chce uzależnić przyjęcie wiążacych celów do roku 2030 od osiągnięcia globalnego porozumienia w tej sprawie, a także opowiada się za odejściem od subsydiowania energetyki – zarówno bazującej na surowcach kopalnych jak i OZE. 

– Ta polityka zostanie przedefiniowana i urealniona; będzie bardziej przyjazna biznesowi, ale będzie też musiała być znacznie tańsza. Ważne, by w tym kluczowym dla polityki klimatyczno-energetycznej momencie Polska była znacznie bardziej obecna niż dotychczas. (…) Mam wrażenie, że w UE obserwujemy swoiste klimatyczno-energetyczne rekolekcje. Czechy, Niemcy, Hiszpania, Wielka Brytania analizują dzisiaj swoje wewnętrzne regulacje jeśli chodzi o wsparcie energii z OZE – Polska Agencja Prasowa cytuje Marcina Korolca. 

Marcin Korolec poinformował ponadto w Katowicach, że do czerwca rząd przedstawi projekt ustawy węglowodorowej, która ma stworzyć prawne ramy dla rozwoju sektora wydobycia gazu łupkowego. Według zapewnień ministra, ustawa powinna zostać przyjęta przez parlament do końca tego roku. Marcin Korolec dodał, że inwestorzy w branży gazu łupkowego zostaną objęci obciążeniami podatkowymi, których wysokość będzie odpowiadać poziomowi 40% ich zysków brutto. 
gramwzielone.pl